XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/koztemetes/

Témák A-Z

Köztemetés

Amennyiben az elhunytnak nincs vagy nem található hozzátartozója, akkor a halál helye szerint illetékességgel rendelkező Polgármester gondoskodik az eltemetésről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a hozzátartozó személy nem gondoskodik az elhunyt eltemetéséről.


Ügy megnevezése  

Köztemetés

 

Rövidített ügy megnevezés Köztemetés
Összefoglaló mondat Amennyiben az elhunytnak nincs vagy nem található hozzátartozója, akkor a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a hozzátartozó személy nem tud gondoskodni a temetéséről.
Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik
Mit kell tennie Kérelmet kell benyújtani.
Kötelezettségmulasztás Nincs
Határidők A halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül.
Benyújtandó dokumentumok kérelem nyomtatvány, halottvizsgálati bizonyítvány, az elhunyt iratai (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, amennyiben rendelkezésre áll: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat), a család előző havi nettó jövedelemigazolása
Fizetési kötelezettség Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
Eljáró szerv I. fokon döntés hozó szerv: a Polgármester  nevében a Szociális és Köznevelési Osztály
II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
Felettes szerv/jogorvoslat A közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet illetékmentes fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de Szociális és Köznevelési Osztályunknál kell benyújtani.

A határozat a fellebbezési jog biztosítása mellett azonnal végrehajtható.

Egyéb információk A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy [1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bek.].
„20. § (1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] a törvényes öröklés rendje szerint. „
Kapcsolódó nyomtatványok Letölthető formanyomtatvány
Vonatkozó jogszabályok A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27. ) Korm. rendelet.

Az 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről.

Élethelyzet Szociális helyzetre való tekintettel
Elektronikusan intézhető: Nem
Telefonosan ügyintézhető link Nem
Személyesen ügyintézhető link Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél.

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30. – 18.00.

szerda: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.- 11.30.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálaton.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00. – 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.  – 14.00.

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

Nyelv magyar-angol magyar
Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj