XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/onkormanyzati-kozszolgaltatasok/

Témák A-Z

Ügyek

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – lakbér hozzájárulás

Lakbér-hozzájárulás állapítható meg annak az önkormányzati lakás bérlőjének, lakáshasználónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), egyedül élő esetében a 250%-át ( 71,250.-Ft).

Települési támogatás – Egészségi állapot megőrzésére – közgyógy ellátásra nem jogosultak részére

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy a gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át ( 99,750.-Ft), egyedül élő esetében a 400%-át ( 114,000.- ) illetve az esetenként felírt gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), egyedül élő esetében a 250%-át ( 71,250.-Ft).

Ápolási célú települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a XIII. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó nagykorú közeli hozzátartozónak aki 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi.

Települési támogatás – Egészségi állapot megőrzésére – közgyógy ellátásra jogosultak részére

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra jogosult és a havi gyógyszer kiadása a közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki.

Települési támogatás – Szépkorúak támogatása

Települési támogatásként 20.000 Ft egyszeri támogatás állapítható meg azoknak, akik az adott költségvetési éveben betöltötték a 90. vagy a 95. életévüket és 100.000 Ft a 100. életévüket betöltötteknek.

Települési támogatás – Létfenntartási gondok enyhítésére

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Települési támogatás – Táborozási költségek átvállalásához

Települési támogatás nyújtható a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft)  és más jogcímen nem jogosult támogatásra. Javaslatot a köznevelési intézmény, sportegyesület tehet. 

Települési támogatás-Életkezdési támogatás

Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben kerületi lakóhellyel rendelkezik. A kérelem a gyermek 1 éves koráig nyújtható be.

Települési támogatás- Gyermeket váró édesanyának szűrési költséghez való hozzájárulás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a családok gyermekvállalásának támogatása érdekében azoknak az édesanyáknál, akiknél a gyermekvállalás valamilyen oknál fogva magas rizikó faktorú, szakorvos által javasolt szűrés költségéhez hozzájárul. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben kerületi lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt éljen.

Települési támogatás-Családalapítási támogatás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat házasságkötés évében egyszeri támogatásban részesíti azt a fiatal házaspárt, ha a házasságkötés napján a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét, és a házaspárnak legalább az egyik tagja a házasságkötés napján legalább egy éve kerületi lakóhellyel rendelkezett és életvitelszerűen itt élt, feltéve, hogy korábban a házastársak egyik tagja sem volt még házas.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj