XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2013/03/05/a-biztonsagos-mukodest-es-az-eddigi-ertekek-megtartasat-is-fedezi-a-2013-evi-koltsegvetes/

Témák A-Z

A biztonságos működést és az eddigi értékek megtartását is fedezi a 2013. évi költségvetés

ARCHÍV | 2013. március 05. - Frissítve Egyéb

Az új önkormányzati törvény életbe lépésével kevesebb központi költségvetési támogatásból gazdálkodhat idén a kerület, az elvonásokon túl az állam a korábbi adóbevételek egy részét magához vonta. Az eddigi ellátási színvonal megtartása érdekében a hiányzó összegeket az önkormányzat pótolja, a kitűzött célok megvalósítását folytatja. 

A törvény értelmében az önkormányzatnak saját forrásai terhére kell biztosítania a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi és a működtetéssel összefüggő személyi feltételeket. A dologi kiadások összeállításakor a fő szempont a megfelelő színvonalú és biztonságos feladatellátást volt. A kötelező és önként vállalt közművelődési feladatok ellátásának részeként biztosított lesz a Kerületi Napok és egyéb rendezvények színvonalas megrendezése. A lakossági, diák- és szabadidősport feladatait, a folyamatos, a magas színvonalú utánpótlás-nevelő tevékenységet, a sportlétesítmények üzemeltetését, tartalmazza a kiadási előirányzat közel félmilliárdnyi összeg. 

A Szociális intézmények tervezett kiadási előirányzata 2,2 milliárd Ft, 9,5%-kal magasabb a 2012. évi eredetinél. A dologi kiadások a 2012. évhez képest 22,6%-kal nőnek. Az egyéb szociális szolgáltatások előirányzata 190 millió Ft. A Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója részére nyújtandó támogatás előirányzata 34 millió Ft. Az Angyalföldi Szociális Egyesület támogatása 53 millió Ft

A közterületekhez kapcsolódó feladatok kiadási előirányzata közel 3 milliárd Ft. A parkok, játszóterek, zöldfelületek fenntartási feladatainak 860 millió forintos az előirányzata, 30%-kal magasabb az elmúlt évi eredetinél. Az öntözőhálózat fejlesztése várható a Béke tér, Gyermek tér, Bulcsú park, az Árpád-hídfő lakótelep és a Kassák Lajos lakótelepeken. A zöldterületek felújítási-fejlesztési előirányzata közel 280 millió Ft. A köztisztaságra, kerületüzemeltetésre a tervezett kiadás 77 millió Ft. Cél a közterület-tisztaság színvonalának megőrzése, javítása, a közterületi takarítás színvonalának gépi technológiával való bővítése. A kerületi úthálózattal kapcsolatos feladatok ellátására 532 millió Ft a tervezet. Az útfenntartás előirányzata meghaladja a 250 millió forintot. A parkolási feladatok 1 122 milliárd Ft-os kiadásainak növekedését a díjköteles várakozási övezetek bővülése indokolja. 

A lakás- és vagyongazdálkodási feladatok 2013-ra tervezett kiadása 5,7 milliárd Ft. A lakóház-felújítási keret nagysága az elmúlt évhez hasonlóan 400 millió Ft ezáltal, folytatódhat a kerületi lakásállomány korszerűsítése, az elavult, alacsony komfortfokozatú épületek szanálása. 

Az intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok előirányzata 1 milliárd 242 millió Ft. A közbiztonsági feladatok ellátásához közel 150 millió Ft áll rendelkezésre. A Térfelügyeleti rendszer működtetésére és vagyonvédelmi kiadásokra tervezett előirányzat meghaladja a 100 millió forintot, az elmúlt évi eredeti előirányzatnál 7,3%-kal magasabb. A 2013. évre tervezett további bővítés 25 db kamera kiépítése. A költségvetésében szereplő tartalékok előirányzata 2,5 milliárd Ft.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj