XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. február 21. Eleonóra, Zelmira

Közterület-felügyelet NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet a képviselő-testület 39/2012. (IV. 12.) Ö. K. számú határozata alapján 2012. július 1. napján jött létre, önálló költségvetési szervként. Ezzel egyidejűleg megszünt a Fővárosi Közterület-felügyelet XIII. Kerületi Alközpontja, amely a fővárossal kötött megállapodás alapján 2001 áprilisától szolgálta a XIII. kerületben élők nyugalmát, a közterületek rendjének fenntartását.
A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet működésének részleteit a 20/2012-es önkormányzati rendelet szabályozza.

A Felügyelet létszáma 49 fő: ebből huszonheten közterület-felügyelők, tizenhat a  segédfelügyelők létszáma, és hatan látják el a szervezet működésével kapcsolatos szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai feladatokat.


A Felügyelet az év minden napján 24.00 órás ügyeletet működtet a központjában, és járőrszolgálatot folytat a XIII. kerület közterületein. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a közterület-felügyelői intézkedések során készült fényképfelvételek kiadására vagy megküldésére a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény nem ad lehetőséget. Az intézkedéssel érintett személy, vagy megbízottja azonban minden nap 08.00-18.00 óra között, személyi azonosságának, illetve megbízásának igazolását követően megtekintheti az ügyében készült fotókat a Felügyelet Ügyeleti és információs csoportjánál,  a Hajdú utca 29. szám alatt (bejárat a Fáy utca felől!). Fontos, hogy az önkormányzat videokamerás térfelügyeleti rendszerén keletkezett felvételek őrzésére a közterület-felügyeletről szóló, idézett jogszabály csak 8 nap időtartamig ad lehetőséget, ám a felvételek tárolása ennél rövidebb ideig is tarthat. A rendkívüli eseményekhez kapcsolódó felvételeknek a rendszerből történő mentése érdekében kérjük, hogy a felvétel mentésére vonatkozó igényt az eseményt követő legrövidebb időn belül jelezzék a Felügyeletnek. A felvételek nem adhatók ki, felhasználásukra az ügyfél által tett feljelentés keretén belül nyílik lehetőség.

A területfelelős közterület-felügyelői csoport fontosabb adatait ide kattintva tekinthetik meg látogatóink.


A szervezet feladatainak teljesítése  során szoros együttműködést valósít meg a polgármesteri hivatal osztályaival, az önkormányzat tulajdonában lévő videokamerás térfelügyeleti rendszer operációs központjával, valamint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi divíziójának parkolásfelügyelői-, és parkgondnoki hálózatával.  A Felügyelet együttműködési megállapodásokban rögzített kritériumok alapján együttműködik  a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal, valamint az Angyalföld Polgárőr Egyesülettel.

A Felügyelet vezetője Fábián-Brocskó Márta.

A felügyelet-vezető minden hónap első hétfőjén 08.00-tól 12.00 óráig, és minden hónap utolsó csütörtökjén 12.00-től 16.00 óráig tart fogadóórát. Természetesen ettől eltérő időpontban is a kerület lakosainak rendelkezésére áll a +36/30-460-9355, vagy a 359-9419 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

A kerületi közterület-felügyelet létrejöttével, jogállásával, feladataival, eljárásaival kapcsolatos legfontosabb információkat a Mit kell tudni a közterület-felügyeletről? című kiadvány tartalmazza, amit ide kattintva nyithatnak meg a téma iránt érdeklődők.

A kerületben üzemelő térfigyelő kamerák listáját ide kattintva tekinthetik meg látogatóink.


XIII. kerületi térfigyelőkamerák nagyobb térképen való megjelenítése


A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet által elszállíttatott járművek adatai

A Fővárosi Közterület-felügyelet XIII. Kerületi Alközpontja által, 2012. július 1. előtt  elszállíttatott járművek adatai a Fővárosi Közterület-felügyelet honlapján, ide kattintva nézhetők meg.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet által, 2012. július 1 napja után elszállíttatott gépkocsik adatait ide kattintva tekinthetik meg látogatóink.

Közterület-felügyelet hírei

Kemény január – maradandó tapasztalatokkal

Idén januárban két héttel tovább tartott az az időszak, amikor az átlaghőmérséklet mínusz 5 fok alatt volt, mint az 1981-2010 közötti 30 éves időszakban. Az ország számos településén több mint harmincéves hidegrekordok dőltek meg. 1985 óta nem volt ilyen hideg a január Magyarországon, az 1901-től tekintett rangsorban pedig a tizedik leghidegebb volt a 2017-es január havi országos átlaghőmérséklet – állapítja meg az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzésében.

Tovább

Lebukás után – perdöntő bizonyítékok

Mint ismeretes, a fővárosi önkormányzatok által létrehozott videokamerás térfelügyeleti rendszerek közül a XIII. kerület működteti a legnagyobb, jelenleg összesen 273 kamerából álló hálózatot, amely az esztendő végéig további 15 kamerával bővül. A rendszer, amelynek üzemeltetését a kerületi közterület-felügyelet irányítja és ellenőrzi, naponta bizonyítja különleges szerepét a közterületek rendjének fenntartásában, a jogsértések megelőzésében és visszaszorításában.

Tovább

Várjuk a tulajdonos jelentkezését

A sötétkék, Suzuki gyártmányú, sötétkék színű gépjármű rendszáma HCT 446. A Váci út 95. számú épület előtt, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 40. § (8) bekezdésében meghatározott szabályokat figyelmen kívül hagyva, a járdán várakozott.

Tovább
További közterület-felügyelet hírek

Közérdekű adatszolgáltatás

Közérdekű adatok   

Közadattárra vonatkozó tudnivalók

Egységes Közadatkereső Rendszer

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők


1.1.1. Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet

Postacíme:
1131 Budapest Hajdú u. 29.

Telefonszáma:
+36-1-359-9419

Faxszáma:
+36-1-359-9419

Központi elektronikus levélcíme:

ktf-ugyelet@bp13.hu

Központi honlap címe:
http://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet

Ügyfélszolgálat  elérhetősége:
+36-1-359-9419

Helye:
1131 Budapest, Hajdú u. 29.

Ügyfélfogadás rendje:
Minden nap: 08.00-18.00 óráig

 


1.1.2. Szervezeti struktúra

 

A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet szervezeti ábrája 

A honlapon, a közterület-felügyelet alapdokumentumai dobozban található Szervezeti és Működési Szabályzatban megtekinthető, letölthető.


1.1.3. Szervezet vezetője:

Felügyelet-vezető
Fábián-Brocskó Márta

tel:  +36-1-359-9419
fax: +36-1-359-9419
e-mail: brocskomarta@bp13.hu


1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.4. Közalapítványok
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.5. Lapok
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Tulajdonos:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Elérhetőségek:
1139 Budapest, Béke tér 1.
+36 1 452-4100
e-mail: onkorm13@bp13.hu,

            

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és Működési Szabályzat  

A közterület-felügyelet alapdokumentumait tartalmazó dobozban megtalálható, letölthető

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.3. Közszolgáltatások

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.4. A szerv nyilvántartása

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.5. Nyilvános kiadványok

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.6. Döntéshozatal, ülések

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.


2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az adatközlő esetében nem értelmezhető..

2.8. Pályázatok

2.8.1. Közbeszerzés 

2.9. Közérdekű adatok igénylése

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Infotv. 28.§ - 31.§ rendelkezéseinek megfelelően. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében a felügyelet-vezetője illetékes.Kérelem közérdekű adat megismeréséhez   

A közterület-felügyelet közérdekű adatait tartalmazó dobozban megtalálható, letölthető

III. Gazdálkodási adatok


3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.


3.2. Költségvetések, beszámolók
A közterület-felügyelet éves költségvetései és beszámolói a szervezet létrehozása, 2012. óta az alapító önkormányzat közérdekű adatai között megtalálhatók, letölthetők:

http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kozerdeku/kozerdeku-adatszolgaltatas

 

 


3.3. Működés

3.3.1. A foglalkoztatottak

 

 

A létszám adat esetében az engedélyezett létszámot tüntetjük fel.  (2015. év) 


Foglalkoztatottak létszáma: 49 fő

Felügyelet-vezető:  1 fő

Jogtanácsos:            1 fő

Közterület-felügyeleti járőr csoport:             31 fő

(15 fő közterület-felügyelő, 16 fő segédfelügyelő)

Területfelelősi közterület-felügyelők              6 fő

Ügyeleti és információs csoport:                 6 fő

Ügyfeldolgozó ügyintézők:                        3 fő

Pénzügyi és gazdasági ügyintéző                    1 fő

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztattak létszáma

 

 

Engedélyezett létszám: 49 fő.

 

A vezető illetménye, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

 

Illetmény és rendszeres juttatás:

 6.900 e. Ft

Költségtérítés: O,- Ft

 

Összesen:6.900 e. Ft/fő/év

 

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtái és mértéke összesítve

 

 

Cafetéria-juttatás

Jogszabály alapján közlekedési hozzájárulás

Egyéb juttatások:

Pénzjutalom, céljutalom

Jubileumi jutalom

Eseti szociális segély

Családalapítási támogatás

Lakásvásárlási munkáltatói támogatás

 

27 008 e. Ft/év

 


3.3.2. Támogatások

 

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

3.3.3. Szerződések

Közbeszerzés

A közbeszerzések adatai a közterület-felügyelet közérdekű adatait tartalmazó dobozban megtalálhatók, letölthetők.