XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepuleskepi-bejelentesi-eljaras-rendeltetes-modositas/

Témák A-Z

Településképi bejelentési eljárás – rendeltetés módosítás

Az ügyfél kérelmére az önkormányzat polgármestere bejelentési eljárást folytat le rendeltetésváltoztatás esetén.


Általános információk:

Településképi bejelentési eljárást kell kezdeményeznie az ügyfélnek – konkrét helyszíntől függetlenül – a meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység használatának, rendeltetésének a használatbavételi, fennmaradási engedélyhez vagy az eredeti rendeltetéshez képest történő megváltoztatása esetén.

Az eljárás a Polgármesterhez címzett, a Polgármesteri Hivatalnál előterjesztendő bejelentésre indul. (pl. lakásból – orvosi rendelő stb.)

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: településképi bejelentési eljárás kérelme

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • bejelentő nevét,
 • bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét
 • a rendeltetésváltozás megjelölését (miből mit szeretnének),
 • a rendeltetésváltozás helyét, a telek (helyiségcsoport) helyrajzi számát,
 • a rendeltetés megvalósításának tervezett időtartamát

A bejelentéshez a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek (pl. építési szabályzat) való megfelelését igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb tervet kell csatolni.

Eljárási illeték: az eljárás díj- és illetékmentes.

Az eljárási, ügyintézési határidő: 15 nap.

Szakmai konzultáció: a benyújtás előtt a Tkr. 32. § (2) bekezdése értelmében előzetes szakmai konzultációra szükséges megküldeni a tervdokumentációt a foepitesz@bp13.hu e-mail címre. A dokumentációhoz a Tkr. 9. melléklet szerinti kérelemnyomtatvány csatolandó.

A polgármester a rendeltetésváltoztatást hatósági határozatban tudomásul veszi, ha a bejelentés megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek (bejelentés tartalmi elemei alább részletezve); a tervezett rendeltetésváltozás illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek; továbbá a környező ingatlanok, határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, nem korlátozza.

Amennyiben fent felsorolt követelmények nem teljesülnek, a polgármester megtiltja a rendeltetésváltoztatás megkezdését, és figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, továbbá döntésében megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén településképi kötelezési eljárást folytat le.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás az elsőfokú építésügyi hatósági eljárás során megvalósuló adatkezelésről.

Vonatkozó jogszabályok:

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj