XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/fakivagasi-engedely-maganterulet/

Témák A-Z

Fakivágási engedély magánterületen lévő fákhoz

A XIII. kerület közigazgatási területén lévő fát (illetve közterületen fákat és cserjéket) kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni az Építésügyi Osztályon. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

Eltérő szabályozás vonatkozik a közterületen és a magáningatlanokon lévő fák kivágására.


Általános információk:

Az 1/2013. (I. 22.) XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a polgármester engedélye szükséges (a gyümölcsfák kivételével) fák kivágásához, kivéve az életveszély elhárítása érdekében elvégzett fakivágást.

A fenti jogszabály alá tartozó fakivágás esetén kérelmet kell benyújtani az Építésügyi Osztályra.

Az életveszélyt jelentő fa kivágását a tulajdonos vagy kezelő – amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs – köteles haladéktalanul elvégezni. Az intézkedést azonnal be kell jelenteni az Építésügyi Osztályon.

A kivágott fákat a hatósági határozatban a rendelet 5. – 7. §-ai alapján meghatározott mennyiségű fa telepítésével, vagy fapótlási díj megfizetésével pótolni kell.

A kerület igazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok:

a) zöld juhar

b) nyír (Betula)

c) páfrányfenyő (Ginkgo) nőivarú egyede

d) eperfa (Morus)

e) kanadai hybrid nyárfajok (Populus).

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fakivágás indokát;
 • szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-bontási engedélyt, fényképet),
 • a kivágandó fával való rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot (tulajdoni lap, vagy a tulajdonos írásbeli hozzájárulása),
 • építési telek beépítése, vagy egyéb indokolt esetben kertészeti tervet,
 • 10 db-ot meghaladó számú fa kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének időpontját (év, hónap).

A kérelmet és a fakivágás megkezdésének bejelentését az itt letölthető nyomtatványon – vagy annak megfelelő tartalommal – lehet benyújtani.

Eljárási illeték:

3.000 Ft

Az eljárás menete:

 • kérelem benyújtása,
 • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás
 • a kérelemben foglalt adatok (darabszám, törzsátmérő stb.) helyszíni ellenőrzése
 • döntés (határozat meghozatala),
 • döntés kézbesítése,
 • döntés jogerőre emelkedése,
 • a fakivágás megkezdésének bejelentése,
 • a fapótlás elvégzésének bejelentése,
 • a fapótlás megtörténtének ellenőrzése.

A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt nem végezhető el!

Vonatkozó jogszabályok:

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

1/2013. (I. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fejlesztéséről és a fák védelméről

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

Telefon: 452-41-00 / 5054-es mellék

E-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Vissza

Díjaink, elismeréseink