XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/fakivagasi-engedely-maganterulet/

Témák A-Z

Fakivágási engedély magánterületen lévő fákhoz

A XIII. kerület közigazgatási területén lévő fát (illetve közterületen fákat és cserjéket) kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni az Igazgatási Osztálynak. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

Eltérő szabályozás vonatkozik a közterületen és a magáningatlanokon lévő fák kivágására.


Általános információk:

Az 1/2013. (I. 22.) XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a polgármester engedélye szükséges a fák kivágásához, az alábbiak kivételével:

– a súlyos balesetveszély, életveszély elhárítása érdekében szükséges fakivágás,

– emberi fogyasztásra szánt gyümölcséért termesztett gyümölcs fák kivágása (ide nem értve a diófát, szelídgesztenyefát, mandulafát, eperfát és díszfának nemesített gyümölcsfákat, melyek kivágása szintén engedélyköteles),

– az egyméteres magasságban 9 cm-nél nem nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása.

Kérjük, hogy az engedély nélkül végezhető fakivágás megkezdése előtt is egyeztessenek az ügyintézővel a vonatkozó előírásokról az esetleges félreértelmezések elkerülése érdekében.

A fenti jogszabály alá tartozó fakivágás esetén kérelmet kell benyújtani az Igazgatási Osztályra.

Az életveszélyt jelentő fa kivágását a tulajdonos vagy kezelő – amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs – köteles haladéktalanul elvégezni. Az intézkedést azonnal be kell jelenteni az Igazgatási Osztályon.

A kivágott fákat a hatósági határozatban a rendelet előírásai alapján meghatározott mennyiségű fa telepítésével, vagy fapótlási díj megfizetésével pótolni kell.

A kerület igazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok:

a) zöld juhar

b) nyír (Betula)

c) páfrányfenyő (Ginkgo) nőivarú egyede

d) eperfa (Morus)

e) kanadai hybrid nyárfajok (Populus).

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

Hatóságunk az e-Papír (https://epapir.gov.hu/), illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp.asp.lgov.hu vagy http://e-onkormanyzat.gov.hu) keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

 • Természetes személyek esetén:

– eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

– AVDH (https://www.nisz.hu/)

Felhívjuk figyelmét, hogy

 • gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv.14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fakivágás indokát;
 • szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-bontási engedélyt, fényképet),
 • a kivágandó fával való rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot (tulajdoni lap, vagy a tulajdonos írásbeli hozzájárulása),
 • építési telek beépítése, vagy egyéb indokolt esetben kertészeti tervet,
 • 10 db-ot meghaladó számú fa kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének időpontját (év, hónap).

A kérelmet és a fakivágás megkezdésének bejelentését az itt letölthető nyomtatványon – vagy annak megfelelő tartalommal – lehet benyújtani.

Az eljárás illetékmentes

Az eljárás menete:

 • kérelem benyújtása,
 • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás
 • a kérelemben foglalt adatok (darabszám, törzsátmérő stb.) helyszíni ellenőrzése
 • döntés (határozat meghozatala),
 • döntés kézbesítése,
 • döntés véglegessé válása,
 • a fakivágás megkezdésének bejelentése,
 • a fapótlás elvégzésének bejelentése,
 • a fapótlás megtörténtének ellenőrzése.

A fakivágás a fakivágási engedély véglegessé válása előtt nem végezhető el!

Vonatkozó jogszabályok:

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

1/2013. (I. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a fák védelmének helyi szabályairól

 

Ügyintéző elérhetőségei:

Staniszewski Csaba

1139 Budapest, Béke tér 1.

Telefon: 452-41-00 / 5054-es mellék

E-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj