XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepuleskepi-bejelentesi-eljaras/

Témák A-Z

Településképi bejelentési eljárás

ELJÁRÁS MENETE

Kapcsolódó dokumentum: kérelem településképi bejelentési eljáráshoz

Benyújtási módok: ügyfélkapun, cégkapun keresztül
az EPAPIRos benyújtás során az alábbiak megjelölése szükséges:

 • témacsoport: önkormányzati igazgatás
 • ügytípus: településképi és városépítési ügyek
 • címzett: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Az eljárás a kérelem és mellékleteinek Főépítészi Irodára történő benyújtásával indul el.

Benyújtandó mellékletek (a kérelem tárgyától függően):

 • meghatalmazás,
 • műszaki leírás (szöveges leírás a pontos méretek, anyagok megjelölésével, a meglévő és tervezett állapot bemutatásával)
 • helyszínrajz,
 • statikai műszaki leírás,
 • alaprajz,
 • homlokzati vázlatrajz (méretekkel ellátva),
 • utcaképi vázlat érintett és szomszédos (legalább 2-2) épületek utcai nézete (fotódokumentáció)
 • színterv (RAL színskálán)
 • látványterv (digitális terv vagy fotómontázs),

Társasház esetén kérjük a közös képviselő nevét és címét a kérelmen feltüntetni!

Ügyintézés díja: díj- és illetékmentes.

Eljárási határidő: hiánytalan dokumentáció (kérelem+mellékletek) kézhezvételétől számított 15 nap.

Szakmai konzultáció: a benyújtás előtt a Tkr. 32. § (2) bekezdése értelmében előzetes szakmai konzultációra szükséges megküldeni a tervdokumentációt a foepitesz@bp13.hu e-mail címre. A dokumentációhoz a Tkr. 9. melléklet szerinti kérelemnyomtatvány csatolandó.

A településképi bejelentési eljárás kérelem benyújtását követően, a Főépítész véleményezi a tervdokumentációt, ez alapján a Polgármester – a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül –  az alábbiak szerint dönt:

 • kikötéssel vagy a nélkül tudomásul veszi a bejelentett építési tevékenységet és megküldi erről az igazolást (határozat),
 • megtiltja, amennyiben a bejelentés és mellékleteinek a tartalma nem egyezik a jogszabályban meghatározottakkal, vagy az építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi előírásoknak, egyúttal figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire
 • megszünteti az eljárást, ha a kérelem és melléklete nem felel meg a meghatározott követelményeknek, vagy ha az eljárás okafogyottá válik.

A bejelentő az igazolást vagy az építés tevékenység megtiltásáról szóló döntést postai úton megkapja. Az építési tevékenységet az igazolás kézhezvételével kezdheti meg. A bejelentett tevékenység ellenőrzéséről a polgármester a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. és a Közterület-felügyelet útján gondoskodik.


NÉHÁNY FŐBB, TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉG:

 • rendeltetésmód-változtatás,
 • klímaberendezés külső homlokzatra szerelése,
 • épület utólagos hőszigetelése,
 • homlokzat színezése
 • homlokzati nyílászáró cseréje,
 • előtető építése,
 • üzletportál felújítása, üvegmatrica felhelyezése,
 • vendéglátó terasz elhelyezése,
 • reklám, reklámhordozó, valamint reklámtartó-berendezés homlokzatra szerelése,
 • beépítetlen telkek átmeneti hasznosítása,
 • reklám- és információs elemek, cégér, cégtábla, cégfelirat kihelyezése stb.

A rendeltetésmód változtatásával kapcsolatban bővebben tájékozódhat itt.

További információ kérhető a Főépítészi Iroda kollégáitól telefonon, vagy e-mailen keresztül:

vagy személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő: 13:30 – 18:00, szerda: 08:00 – 16:30, péntek: 08:00 – 11:30.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj