XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/talajterhelesi-dij/

Témák A-Z

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj azokat a kibocsátókat terheli, akik a műszakilag rendelkezésre álló csatornára nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak.

Ügyintézés:

Magánszemélyek esetén: személyesen, postai úton írásban vagy ügyfélkapun keresztül.

Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton, cégkapus regisztrációval.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.


A hatáskörrel rendelkező szerv neve: 

Adóügyi Osztály

Illetékességi területe

Budapest Főváros XIII. kerület

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A díj alapja: az elhasznált vízmennyiség m3-ben.

A talajterhelési díj mértéke: 1.200 Ft/m3

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig, a 11784009-15513003-03920000 számlaszámra.

Tájékoztató és folyamatleírás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, behajtása és a(z online) befizetések nyilvántartása során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabályok:

 

Ügyfélfogadási cím és idő:

1139 Budapest, Béke tér 1.

Hétfő:   13:30 – 18:00
Szerda:  08:00 – 16:30
Péntek: 08:00 – 11:30

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink