XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/nevvaltoztatas/

Témák A-Z

Névváltoztatás

A névváltoztatási kérelem esetén a születési családi és utónév változtatása kezdeményezhető, ennek eljárási illetéke 10.000 Ft. Kérelemre módosítható a házassági névviselési forma is, ennek illetéke 3.000 Ft. Illetékbélyeg a postahivatalokban vásárolható.


Születési családi és utónév változtatása 

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:

  • az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
  • születési anyakönyvi kivonata
  • ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
  • kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata
  • illetékbélyeg

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

Az eljárás illetékköteles, első esetben 10.000 Ft, további névváltoztatások esetén 50.000 Ft. Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

A névváltoztatási kérelem az anyakönyvi hivatalokban nyújtható be, azonban a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály bírálja el, és a döntést közli a kérelmezővel.

Házassági névviselési forma módosítása

Az eljáráshoz szükséges:

  • személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
  • illetékbélyeg (3.000 Ft értékben)

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás az Anyakönyvi eljárás során megvalósuló adatkezelésről

Ügyintézők elérhetőségei:

Burszán Vera (házassági névviselés)
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 25. szoba
452-4100/5083 mellék
burszanvera@bp13.hu

Joó Lászlóné (születési névváltoztatás)
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 25. szoba
452-4100/5074 mellék
joolaszlone@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink