XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/hazassagkotes-bejegyzett-elettarsi-kapcsolat-letesitese/

Témák A-Z

Házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Magyar és külföldi állampolgárok Magyarországon lakóhelytől függetlenül bármelyik anyakönyvi hivatalban házasságot köthetnek. Ez iránti szándékukat a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteniük.


Házasságkötési szándék bejelentése, időpontfoglalással

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

 • a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős válóítélete

A házasságkötés időpontja legkorábban a házassági szándék bejelentésétől számított 31. naptól tűzhető ki, a szabad házasságkötési időpontjaink figyelembevételével.

Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt és a házasságot nem kötötték meg, az eljárást meg kell ismételni.

Az önkormányzat által meghatározott díj 25.050 Ft.

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentése azonos neműek esetén, időpontfoglalással

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

 • a felek együttes, egyidejű személyes megjelenése
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata vagy eredeti, jogerős válóítélete

Az önkormányzat által meghatározott díj 25.050 Ft.

Külföldi állampolgárral vagy külföldi állampolgárok házasságkötési szándékának, vagy  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél.

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötése, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Ha külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, feltétlenül keresse fel  anyakönyvvezetőinket, aki a konkrét eset körülményeire figyelemmel személyre szólóan adnak tájékoztatást.

Általánosságban elmondható, hogy külföldi házasuló tanúsítvánnyal jelentheti be házasságkötési szándékát, melyben igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát és külföldi lakcímét. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania.

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. A tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk, aki nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.

Az anyakönyvvezető az okiratokat öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e. A felettes szerv engedélyéig házasságkötési időpont nem foglalható.

Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez

Aki külföldön kíván házasságot kötni, annak feltételeiről és a becsatolandó okiratokról kizárólag a házasságot majd megkötő hatóság tud felvilágosítást adni. Ha az adott állam anyakönyvvezetője tanúsítvány bemutatását kéri a házasságkötéshez, keresse meg az adott államban működő magyar külképviseletet, amely igazolást adhat arról, hogy Magyarország 2013. március 1. óta nem állít ki tanúsítványt.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás az Anyakönyvi eljárás során megvalósuló adatkezelésről

Ügyintéző elérhetőségei:

Glembáné Szecsődi Margit
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 26. szoba
452-4100/5072 mellék
szecsodimargit@bp13.hu

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj