XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/hagyatek/

Témák A-Z

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás célja, hogy rendezze a kerületben állandó lakcímmel rendelkező elhunytak vagyoni helyzetét.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján az eljárás a halottvizsgálati bizonyítvány beérkezésével hivatalból indul, de kérelemre az öröklésben érdekeltek is megindíthatják, amennyiben rendelkeznek azokkal az adatokkal, amelyek a hagyatéki leltár elkészítéséhez szükségesek.


Abban az esetben, amikor hivatalból indul az eljárás, az ügyintézők írásban keresik meg a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozót, és tájékoztatják, hogy milyen iratokat és adatokat kell beszerezniük, mielőtt személyesen felkeresik a hivatalt, ahol büntetőjogi felelőssége tudatában, aláírásával igazolja az adatok valódiságát.

Kötelezően feltüntetendő ingatlan vagyon esetében az adóosztály bevonásával az ingatlan értékbecslése is megtörténik.

A hagyatéki ügyintézők a helyszíni – és széf-leltár lebonyolítását is végzik, és szükség esetén biztosítási intézkedéseket tesznek (például a lakás zárolása, az ingóságok illetve készpénz bírói letétben való elhelyezése).

A hagyatéki eljárás a közjegyzőnél fejeződik be, ahol tárgyalás keretében átadják a vagyont az örökösöknek. A tárgyalás időpontjáról a közjegyző értesíti az érdekelteket.

Tájékoztató és folyamatleírás a hagyatéki eljárás lefolytatása során megvalósuló adatkezelésről, ha a Hivatal az adatot az érintettől gyűjti

Tájékoztató és folyamatleírás a hagyatéki eljárás lefolytatása során megvalósuló adatkezelésről, ha a Hivatal az adatot a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 118. § (4) szerint az ismert vagy ismeretlen öröklésben érdekelt személyre nézve a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, valamint az anyakönyvből igényel adatot

A XIII. kerület közjegyzői:

Dr. Keresztesi Ella Ágnes
székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 4. II.1.
telefon:(1) 339-80-63
félfogadás: hétfő-csütörtök 08:00 – 16:00 óráig
ide tartoznak: a január, május, szeptember hónapokban elhunytak hagyatéki ügyei

Bognárné Dr. Gálfi Ildikó
székhelye: 1137 Budapest, Szent István park 23. I/3.
telefon: (1) 780-23-22
félfogadás: hétfő, szerda 09:00 – 16:00 óráig
kedd, csütörtök 09:00 – 18:00 óráig
péntek 09:00 – 12:00 óráig
ide tartoznak: a február, június, október hónapokban elhunytak hagyatéki ügyei

Dr. Viola Judit
székhelye: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. I/3.
telefon: (1) 349-3404, (1) 329-3034
félfogadás: hétfő, kedd, csütörtök 08:00 – 16:00 óráig
szerda 08:00 – 17:00 óráig
péntek 08:00 – 15:00 óráig
ide tartoznak: a március, július, november hónapokban elhunytak hagyatéki ügyei

Dr. Ujszászi Krisztina
székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 11/B. 5/1. (10-es kapucsengő)
telefon: (1) 418-4312, (1) 418-4313
félfogadás: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 09:00 – 16:00 óráig
péntek 09:00 – 12:00 óráig
ide tartoznak: az április, augusztus, december hónapokban elhunytak hagyatéki ügyei

Amennyiben az elhunyt után nem maradt sem ingó sem ingatlan vagyon, a hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában nemleges nyilatkozatot tehet. A nemleges nyilatkozattal lezárt eljárást bármikor újra lehet indítani, ha bármelyik érintettnek tudomására jut , hogy az elhunyt rendelkezett valamilyen leltározás alá eső vagyonnal.

Póthagyatéki eljárást abban az esetben lehet kezdeményezni, amennyiben az érdekelteknek az alaphagyatéki eljárást követően jut tudomásukra a vagyontárgy megléte.

Hagyatéki ügyekben a kérelem, illetve a nyilatkozat az e-Papír (https://epapir.gov.hu/) felületen, illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) is benyújtható.

Az e-Papír szolgáltatás használata során a bejelentkezést követően az alábbi menüpontokat szükséges kiválasztani:

 • TÉMACSOPORT: önkormányzati igazgatás
 • ÜGYTÍPUS: hagyatéki ügyek
 • CÍMZETT: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat.

Ügyintézők elérhetőségei:

Barkó Ildikó
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 340. szoba
452-4100/5066 mellék
barkoildiko@bp13.hu

Dr. Zemplényi Ferencné
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 341. szoba
452-4100/5067 mellék
zemplenyiferencne@bp13.hu

Mandula Emese
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 342. szoba
452-4100/5068 mellék
mandulaemese@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj