XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/anyakonyvi-kivonatok/

Témák A-Z

Anyakönyvi kivonatok

Születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló és halotti anyakönyvi kivonat kérhető az anyakönyvi hivatalban.


A 2014. július 1-jétől hatályos új anyakönyvi jogszabályok értelmében az anyakönyvi kivonatok kiállítási határideje az alábbiak szerint módosul:

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 48. § -a értelmében:

„(1) Az anyakönyvi okiratot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

(2)   A papír alapon benyújtott, anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet az anyakönyvi okirattal érintett adattartalomnak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében az EAK rendszerben a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül rögzíteni kell.”

Azonnali kivonat-kiállításra nincs lehetőség.

Kivonatok fajtái:

  • születési
  • házassági
  • halotti
  • bejegyzett élettársi kapcsolat

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
  • lakcímigazolvány
  • személyi azonosító igazolvány elvesztése esetén az erről szóló hivatalos bejelentés, azaz a rendőrség vagy okmányiroda által kiállított jegyzőkönyv
  • amennyiben meghatalmazott jár el, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott) eredeti meghatalmazás

Ügyintézők elérhetőségei:

Burszán Vera
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 25. szoba
452-4100/5083 mellék
burszanvera@bp13.hu

Glembáné Szecsődi Margit
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 26. szoba
452-4100/5072 mellék
szecsodimargit@bp13.hu

Hajdu Katalin
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 27. szoba
452-4100/5073 mellék
hajdukatalin@bp13.hu

Jakabné Tarnai Éva
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 27. szoba
452-4100/5082 mellék
tarnaieva@bp13.hu

Joó Lászlóné
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 25. szoba
452-4100/5074 mellék
joolaszlone@bp13.hu

Pintér Hedvig Anna
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 26. szoba
452-4100/5081 mellék
pinterhedvig@bp13.hu

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink