XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/anyakonyvi-kivonatok/

Témák A-Z

Anyakönyvi kivonatok

Anyakönyvi kivonatok igénylése Ügyfélkapun keresztül:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/anyakonyvi_kivonat_igenyles.html

Születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló és halotti anyakönyvi kivonat kérhető az anyakönyvi hivatalban. A kivonat kiállítási határideje: 15 nap.


Kivonatok fajtái:

 • születési
 • házassági
 • halotti
 • bejegyzett élettársi kapcsolat

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Szükséges dokumentumok:

 • személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
 • lakcímigazolvány
 • személyi azonosító igazolvány elvesztése esetén az erről szóló hivatalos bejelentés, azaz a rendőrség vagy okmányiroda által kiállított jegyzőkönyv
 • amennyiben meghatalmazott jár el, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott) eredeti meghatalmazás

Az anyakönyv kutathatóságára vonatkozó szabályokat az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 93/A. §-a határozza meg.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem elektronikus úton az e-Papír (https://epapir.gov.hu/) felületen, illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) is benyújtható.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás az Anyakönyvi eljárás során megvalósuló adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás az Anyakönyvek kutatása során megvalósuló adatkezelésről

Ügyintézők elérhetőségei:

Jakabné Tarnai Éva
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 27. szoba
452-4100/5082 mellék
tarnaieva@bp13.hu

Hajdu Kata
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 27. szoba
452-4100/5073 mellék
hajdukata@bp13.hu

Császár Ildikó
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 25. szoba
452-4100/5086 mellék
csaszarildiko@bp13.hu

Burszán Vera
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 25. szoba
452-4100/5083 mellék
burszanvera@bp13.hu

Glembáné Szecsődi Margit
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 26. szoba
452-4100/5072 mellék
szecsodimargit@bp13.hu

Pintér Hedvig Anna
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 26. szoba
452-4100/5081 mellék
pinterhedvig@bp13.hu

Szabó Ibolya
1139 Budapest, Béke tér 1. Anyakönyvi Hivatal 26. szoba
452-4100/5074 mellék
szaboibolya@bp13.hu

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj