XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/adoigazolas/

Témák A-Z

Ügyintézés:

Magánszemélyek esetén: személyesen, postai úton írásban vagy ügyfélkapun keresztül.

Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton, cégkapus regisztrációval.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

 


Hatáskörrel rendelkező, szerv neve:

Adóügyi Osztály

Illetékességi területe:

Budapest Főváros XIII. kerület

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

Az adóigazolás kiadását a letölthető nyomtatványt kitöltve kell kérni. A nyomtatványon meg kell jelölni az adóigazolás felhasználási helyét, célját és darabszámát. Kérhető a nyomtatvány személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján.

Az ügyintézés díja vagy illetéke

2016.január 1. napjától az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. cím 4. pontja alapján az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiállítása illetékmentes.

Tájékoztató és folyamatleírás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, behajtása és a(z online) befizetések nyilvántartása során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabály:

 

Ügyfélfogadási cím és idő:

Iroda: 1139 Budapest, Béke tér 1.

Hétfő: 13:30 – 18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

 

Ügyintéző:

Schäffer József   III. em. 308.
Telefonszám: 452-4100/5039
e-mail: adougy@bp13.hu

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink