XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/palyazat/xiii-keruleti-kornyezetvedelmi-palyazat-2/

Témák A-Z

XIII. kerületi környezetvédelmi pályázat

XIII. kerületi környezetvédelmi pályázat

A Környezetvédelmi Alapról szóló 12/2018. (V. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) pályázatot hirdet vissza nem térítendő környezetvédelmi támogatás elnyerésére.

A pályázat célja a kerület környezeti állapotának javítását célzó, klíma-, környezet- és természetvédelmi céljainak megvalósítását elősegítő tevékenységek támogatása.

A pályázat kiíráskor rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 000 Ft.

A pályázat kihirdetésének napja: 2022. március 1.

A támogatási keretből az alábbiakra lehet pályázni:

 • a) a kerületben környezetvédelmi, klímavédelmi vagy állatvédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek körébe tartozó projektjeinek támogatása pályázatonként legfeljebb 500 000 Ft értékben,
 • b) társasházak kapubejáróiról, földszinti homlokzatairól a meglévő graffitik és plakátok eltávolításának, valamint a homlokzat védőbevonattal történő ellátásának támogatása ingatlanonként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 • c) társasházak magánterületén kertek és tetőkertek, továbbá zöldhomlokzatok kialakításának támogatása társasházanként legfeljebb 500 000 Ft értékben,
 • d) magánterületen lombos díszfák telepítésének támogatása társasházanként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 • e) társasházak magánterületén csapadékvíz gyűjtéséhez és öntözési célú felhasználásához, illetve komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása házanként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 • f) társasházak magánterületén kerékpártárolók létesítésének támogatása pályázatonként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 • g) megújuló energiahordozók alkalmazásának, lakóépületek hőszigetelésének támogatása (pl. napkollektoros rendszer tervezésének támogatása, illetve a központi pályázathoz szükséges önrészhez való hozzájárulás), társasházak esetében legfeljebb 500 000 Ft, családi házak esetében legfeljebb 200 000 Ft értékben,
 • h) kerületi iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó pedagógusok, nevelők klímavédelmi, fenntarthatósági, környezetvédelmi vagy állatvédelmi témájú, a kerületi gyermekek szemléletformálását célzó projektjei megvalósításának támogatása pályázatonként legfeljebb 100 000 Ft összegben.

Pályázati feltételek

Pályázni jogosultak

 1. Az a) téma esetében a kerületben környezetvédelmi, klímavédelmi vagy állatvédelmi tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, közösségek.
 2. A b), c), d), e) és f) témák esetében a kerületben lévő társasházak, lakásszövetkezetek (a továbbiakban együtt: Társasházak).
 3. A g) téma esetében a kerületben lévő Társasházak, valamint a kerületben állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek – saját tulajdonú, a kerület közigazgatási területén lévő lakóingatlan fejlesztésére.
 4. A h) téma esetében a XIII. kerületben működő iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó pedagógusok, nevelők (a támogatást az Önkormányzat a pedagógusoknak, nevelőknek, mint magánszemélyeknek nyújtja).
 5. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely a kerületi Környezetvédelmi Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodásban foglaltakat nem teljesítette. Megítélt támogatás olyan pályázó részére fizethető ki, aki korábban elnyert önkormányzati támogatása felhasználásáról elszámolt.

A pályázattal elnyerhető támogatás

– formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

– mértéke: a beruházás vagy projekt költségének, illetve központi pályázathoz szükséges önerő legfeljebb 100%-a.

– a pályázható összeg:

az a) és g) téma esetében 50 000 – 500 000 Ft,

a b), d), e) és f) témák esetében 50 000 – 300 000 Ft,

a c) téma esetében társasházanként legfeljebb 50 000 – 500 000 Ft,

a h) téma esetében 20 000 – 100 000 Ft.

További feltételek

– A támogatás egyszeri lehet, és működési célra nem nyújtható.

– Egy pályázó csak egy témában részesülhet támogatásban.

– Nem támogatható olyan lakóközösség, amely a 2022. évi XIII. kerületi udvarzöldítési pályázatra támogatási kérelmet nyújtott be.

A c) téma (társasházi kertek kialakítása) esetében:

 • a támogatás meglévő kertek felújítására fordítható úgy, hogy a zöldfelület (növényzettel ténylegesen beültetett terület) növekedjen,
 • a támogatásnak legalább 60%-át közvetlenül növénytelepítésre (talajcsere, növények beszerzése, ehhez kapcsolódó munkadíj) kell fordítani,
 • a támogatásnak legfeljebb 15%-a fordítható tervező munkadíjának finanszírozására.

– A d) téma (fatelepítés) esetében:

 • a támogatás nem használható fel kivágott fa pótlásához,
 • legalább 14/16-os körméretű, sorfa vagy parkfa minőségű, kertészetből beszerzett lombos díszfát kell telepíteni,
 • a telepített fa fenntartásáról a támogatott 3 éven keresztül köteles gondoskodni (a fenntartási költségek nem számolhatók el),
 • egy fa telepítésére legfeljebb 75 000 Ft támogatás nyújtható.

– A g) téma (megújuló energiahordozók alkalmazása, lakóépületek hőszigetelése) esetében egy ingatlanra csak egy támogatás adható, Társasházak esetében legfeljebb 500 000 Ft, családi ház esetében legfeljebb 200 000 Ft összegben.

– Az Önkormányzat a pályázat nyertesének a támogatási összeget a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át.

– A támogatott a támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt módon és határidőben elszámolni, és a fel nem használt, vagy a szerződésben meghatározottaktól eltérően felhasznált támogatást visszafizetni köteles.

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó adatait;

– a támogatandó tevékenység részletes leírását és költségvetését;

– a pályázati összeget;

– az esetleges önrész összegét.

A pályázathoz mellékelni kell (a pályázat jellegétől függően):

– a kitöltött adatlapot;

a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a költségvetést;

– a támogatni kívánt tevékenységi körre vonatkozó jogosultság igazolását (cégkivonat, megbízási szerződés stb.);

– a tevékenységgel érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapját másolatban.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban beszerezhető és az Önkormányzat honlapjáról letölthető pályázati nyomtatványon lehet. A pályázat benyújtható postai úton az Igazgatási Osztályra és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában személyesen, illetve elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára (BPXIII 106109772) is. A pályázatot „Környezetvédelmi pályázat 2022” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatokat a képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága 2022. június havi ülésén bírálja el. A TKLB fenntartja a jogot arra, hogy a bírálat határidejét indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítsa.

A döntést az önkormányzat honlapján tesszük közzé.

A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követően támogatási megállapodást köt. A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról a megállapodásban rögzített feltételekkel és határidők betartásával elszámolni köteles.

 

 

Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és

Lakásgazdálkodási Bizottság

Vissza

Díjaink, elismeréseink