XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/palyazat/vallalkozasok-szamara-nyujthato-tamogatas-a-berpotlo-juttatasra-jogosult-allaskereso-foglalkoztatasaban/

Témák A-Z

TÁMOP 1.1.3.

Vállalkozások számára nyújtható támogatás a bérpótló juttatásra jogosult álláskereső foglalkoztatásában

TÁJÉKOZTATÓ

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 „Út a munka világába” elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3 program) keretében

bérpótló juttatásra jogosult álláskereső foglalkoztatásához nyújtható támogatásról

A munkaadók a TÁMOP 1.1.3 program keretében a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha TÁMOP 1.1.3 programban résztvevő, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak teljes munkaidőben, munkaviszony keretében.

A támogatás időtartama, mértéke

A támogatás legfeljebb nyolc hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt).

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

Munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum vehető figyelembe.

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel a Start kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

A támogatás odaítélésének feltételei

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:

 • vállalja bérpótló juttatásra jogosult álláskereső, illetve bérpótló juttatásra jogosult, hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartamát követően a támogatási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban (foglalkoztatási kötelezettség),

  A bérpótló juttatásra jogosult álláskereső hátrányos helyzetűnek tekinthető, amennyiben

a foglalkoztatást megelőző hat hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban, vagy

nem rendelkezik középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel, vagy

50. életévét betöltötte, vagy

egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy

legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső.

 • a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg, továbbá
 • kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, rendes felmondással nem szünteti meg, továbbá
 • kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel sem szűnik meg,
 • a munkaerőigény benyújtására vonatkozó kötelezettségét [Flt. 8. § (6) bekezdés b) pont] teljesítette.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a munkaügyi központ kirendeltségére kell benyújtani. A kirendeltség a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni.

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a kirendeltség hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a kirendeltség közvetítheti ki a munkáltatóhoz.

A támogatás részletes szabályairól, további információt a www.afsz.hu oldalon találhat.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj