XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/palyazat/telepulesi-tamogatas-palyazat-lakas-karbantartasa-es-akadalymentesitesenek-tamogatasara/

Témák A-Z

Folyamatos egész évben

Települési támogatás pályázat lakás karbantartása és akadálymentesítésének támogatására

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) Önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése alapján

2022. évre pályázatot hirdet

Lakás karbantartása és akadálymentesítése költségeihez való hozzájárulásra

A pályázat általános célja lakás karbantartása és akadálymentesítése költségeihez való hozzájárulásaként lakás karbantartási, akadálymentesítési támogatás nyújtása a kerületben élő bérlő, illetve tulajdonosnak.

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki a kérelem benyújtását megelőző legalább öt évben az önkormányzat közigazgatási területén a támogatással érintett lakásban lakóhellyel rendelkezik.

A bizottság a pályázat elbírálás során figyelembe veszi, hogy a támogatás

 1. a) orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény alapján akadálymentesített lakókörnyezet kialakításához;
 2. b) festéshez, mázoláshoz, burkoláshoz;
 3. c) elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat cseréjéhez, javításához;
 4. d) nyílászáró cseréjéhez;

nyújtható.

A pályázati adatlapot Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztály lehet benyújtani, egész évben folyamatosan.

A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a www.bp13.hu weboldalon.

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el.

A nyertes pályázókat a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság írásban értesíti.

 

A pályázat benyújtása:

személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.),

– elektronikusan, scenelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

Tisztelt Pályázó!

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót!

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük. Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

 

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj