XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/palyazat/palyazat-jogi-ugyintezo-munkakor-betoltesere/

Témák A-Z

Pályázat jogi ügyintéző munkakör betöltésére

Benyújtási határidő 2018. február 13.

Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal  a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jogi ügyintéző  munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 1. február 15-től 2019. december 31-ig tartó, határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1139 Budapest, Béke tér 1.

Ellátandó feladatok:

Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

A képviselő-testületi ülésre előkészített anyagok törvényességi vizsgálata. Képviselő-testületi előterjesztések, önkormányzati rendeletek előkészítése, elkészítése. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések véleményezése, előkészítése és elkészítése. Peres ügyek előkészítése, peres ügyek kapcsán a jogi képviselet ellátása. Jogszabályok aktualizálása, szabályzatok és utasítások véleményezése, előkészítése, elkészítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 55.000 Ft-os önkormányzati illetményalap, 40%-os illetménykiegészítés és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi szintű jogi szakképzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás kérelmezésről),
 • előnyt jelentő tényezők meglétét igazoló okirat másolata,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pappné Vőneki Erzsébet nyújt a 452-4175-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. (A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.) A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kozigallas.gov.hu – 2018. január 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budapest13.hu honlapon szerezhet.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj