XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/palyazat/kassak-lajos-xiii-keruleti-irodalmi-dij-palyazat-2022/

Témák A-Z

Lezárult eredményhirdetéssel „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díj” pályázat 2022

„Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díj” pályázat 2022

Önálló díjazott:

– az „AMIRŐL EGY CSILLAGOS -, MAJD SVÁJCI VÉDETT HÁZ KÖVEI NEM MESÉLNEK… (Ligeti Ernő és a Pozsonyi út 49.)” – Jelige: Pozsonyi út 49. – a szerző Bujk Gábor;

Letölthető itt és itt

Megosztott díjazottak:

–   a „TÁRSASHÁZI RÓZSA című novella. – Jelige: Kuvik. – a szerző: Lukácsy Katalin; letölthető itt

– az „INNEN? HOVÁ? LIPÓCIAI RAPSZÓDIA” című esszé. – Jelige: Lipócia – szerzője Vajda Róbert; letölthető itt

 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

a „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díjra”

A Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság irodalmi pályázatot hirdet a XIII. kerületben lakcímkártya szerinti lakóhellyel rendelkező amatőr és hivatásos szerzők részére. A pályázat célja a kerületben élő hivatásos írók és költők megbecsülése, támogatása, valamint a tehetséges amatőr irodalmi alkotók felkutatása. A díj adományozásához 400 ezer Ft anyagi elismerés jár, mely összeg megosztva is adható.

Pályázni három kategóriában lehet:

 1. amatőr,
 2. hivatásos író,
 3. hivatásos költő. Hivatásos írónak vagy költőnek azt tekintjük, akinek legalább egy könyve már megjelent (nem magánkiadásban) és rendszeresen publikál.

Beadási határidő: 2022. szeptember 16.

Beadási követelmények:

 • A pályázatokat „Kassák Lajos Irodalmi pályázat” megnevezéssel, jelige és kategória (amatőr, hivatásos író vagy hivatásos költő) feltüntetésével:
 1. a) postai úton a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Béke tér 1. címre kell küldeni,
 2. b) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet leadni.
 • A pályázat eddig még nem publikált 2 vers vagy maximum 20 oldalból álló próza lehet.
 • A pályázatot jelige feltüntetésével 4 példányban kell beadni, azok utólagos visszaadására nincs lehetőség.
 • Egy nagyméretű borítékba tegyék be 4 példányban a pályázatot, valamint ugyan abba a borítékba egy kis borítékot is, amelyben szerepel a jelige, a pályázó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma és nyilatkozatot arról, hogy a beadott pályamű a pályázó saját szellemi terméke, hozzájárul annak térítésmentes közléséhez. Hivatásos pályázók rövid szakmai önéletrajzot is tegyenek a kis borítékba.
 • Minden pályázati példányra és a borítékokra írják rá a jeligét.

A hiányosan beadott vagy beadási követelményeknek meg nem felelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A pályázat jeligés, ezért csak a nyertes pályázók kapnak értesítést a döntésről.

A Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díjat december elején adja át dr. Tóth József polgármester úr, ezt követően kerül fel a nyertesek névsora és a díjazott pályaművek a www.budapest13.hu önkormányzati honlapra. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 06 (1) 452-4100/5155 telefonszámon vagy a radogabor@bp13.hu ímélcímen Radó Gábor kulturális referensnél.

Kérem a kerületi hivatásos és amatőr írókat és költőket, éljenek az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított díj lehetőségével és vegyenek részt a pályázaton!

Budapest, 2022. május  11.

Varga Zsanett
elnök

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj