XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/palyazat/2020-evi-ismetelt-kozbiztonsagi-palyazat/

Témák A-Z

Lezárult

2020. évi ismételt közbiztonsági pályázat

A 2020. évi megismételt közbiztonsági pályázat nyertesei:

– XIII. Kerületi Angyalföld Polgárőr Szervezet
– Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület
– XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a kerület köz- és vagyonbiztonságának javítása érdekében ismételten nyílt pályázatot hirdet.

Célja a kerület közbiztonságát és vagyonbiztonságát elősegítő, javító intézkedések, projektek megvalósítása, a kerületi rendvédelmi és közbiztonsági szervek anyagi, technikai feltételeinek javítása, a személy- és vagyonvédelem, a bűnözés elleni helyi védekező és önszerveződő képesség kialakításának segítése, ezáltal a bűnmegelőzés szerepének növelése.

 Pályázatot nyújthatnak be kerületi illetőségű szervezetek: kerületi rendvédelmi szervek, továbbá kerületi székhelyű civilszervezetek, köznevelési intézmények, azok alapítványai, valamint egyéb szervezetek.

Pályázat tárgya: bűnmegelőzést, közbiztonságot segítő projektek, tevékenységek.

A pályázaton maximum 400 000 Ft igényelhető. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30. (péntek) 16 óra, az elbírálás a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. november 18.-i ülésén történik.

A pályázatot 1 példányban postai úton (Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztály, 1139 Budapest, Béke tér 1.) vagy aláírt, digitalizált példányban (e-mail cím: balinterika@bp13.hu) lehet benyújtani a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jogi és Közbiztonsági Bizottsága részére. A pályázathoz csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat, melyek letölthetőek itt. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 A pályázat tartalma: a kerület közbiztonságának növelése érdekében elérni kívánt cél, a pályázaton elnyerni kívánt pénzügyi támogatás, vagy eszköz pontos megjelölése és felhasználásának módja, valamint a pályázó szervezet pontos megjelölése.

 A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás hivatali munkaidőben a 452-4100/5093 telefonszámon kérhető.

A nyertes pályázókkal a kiíró, az eredményhirdetést követően támogatási szerződést köt.

A pénzügyi támogatásban részesülő pályázók az elnyert összeg felhasználásáról legkésőbb 2021. június 30.-ig részletes pénzügyi és szakmai elszámolást kötelesek készíteni, és a kiíró részére megküldeni.

Vissza

Díjaink, elismeréseink