XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/palyazat/2019-evi-kozbiztonsagi-palyazat/

Témák A-Z

Lezárult eredményhirdetéssel

2019. évi közbiztonsági pályázat

51/2019. (VI.12.) JKB határozat alapján a 2019. évi Közbiztonsági Pályázat keretében támogatást kaptak:

  • Balassi Bálint Bajtársi Egyesület
  • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
  • Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület
  • Diótörés Alapítvány
  • Budapesti Rendőr-Főkapitányság

 

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a kerület köz- és vagyonbiztonságának javítása érdekében ismételten nyílt pályázatot hirdet.

Célja a kerület közbiztonságát és vagyonbiztonságát elősegítő, javító intézkedések, projektek megvalósítása, a kerületi rendvédelmi és közbiztonsági szervek anyagi, technikai feltételeinek javítása, a személy- és vagyonvédelem, a bűnözés elleni helyi védekező és önszerveződő képesség kialakításának segítése, ezáltal a bűnmegelőzés szerepének növelése.

 Pályázatot nyújthatnak be kerületi illetőségű szervezetek: kerületi rendvédelmi szervek, továbbá kerületi székhelyű civilszervezetek, köznevelési intézmények, azok alapítványai, valamint egyéb szervezetek.

Pályázat tárgya: bűnmegelőzést, közbiztonságot segítő projektek, tevékenységek.

A pályázaton maximum 400 000 Ft igényelhető. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 16 óra, az elbírálás a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2019. június 12.-i ülésén történik.

A pályázatot 2 példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jogi és Közbiztonsági Bizottsága részére (Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztály, 1139 Budapest, Béke tér 1. III. em. 305.) A pályázathoz csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat, melyek letölthetőek a www.budapest13.hu honlapról. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 A pályázat tartalma: a kerület közbiztonságának növelése érdekében elérni kívánt cél, a pályázaton elnyerni kívánt pénzügyi támogatás, vagy eszköz pontos megjelölése és felhasználásának módja, valamint a pályázó szervezet pontos megjelölése.

 A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás hivatali munkaidőben a 452-4100/5093 telefonszámon kérhető.

A nyertes pályázókkal a kiíró, az eredményhirdetést követően támogatási szerződést köt.

A pénzügyi támogatásban részesülő pályázók az elnyert összeg felhasználásáról legkésőbb 2020. január 31.-ig részletes pénzügyi és szakmai elszámolást kötelesek készíteni, és a kiíró részére megküldeni.

Tájékoztató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos szabályozásról és a kötelező nyilatkozat letölthető itt

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink