XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/adohatosagi-dontes-hirdetmenyi-kozzetetele-14/

Témák A-Z

Adóhatósági döntés hirdetményi közzététele

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Adóhatósága az alábbi hirdetményt teszi közzé.

A kifüggesztés/elektronikus közzététel napja: 2020. szeptember 14.

Adóhatósági döntés hirdetményi közzététele 2020.09.14

Felhívom figyelmét a táblázatban szereplő Adózó(k)nak, hogy a Hatóságunk által a fenti számon meghozott döntés kézbesítése akadályba ütközött, mert az Adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, vagy lakcíme, székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezett vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más szerv (cégnyilvántartó) megkeresése nem járt eredménnyel.

Az iratot Adózó vagy képviselője Hivatalunk 1139 Budapest, Béke tér 1. III. 312. szám alatti irodájában veheti át.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Intézkedésem az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 26. §-án alapul.

Budapest, 2020.09.14.

Dr. Bujdosó Sándor jegyző
megbízásából:

Szabó László osztályvezető
Adóügyi Osztály

Vissza

Díjaink, elismeréseink