XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/35931/

Témák A-Z

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 3/2019. (VII. 2.) határozata

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda Vezetőjének

3/2019. (VII. 2.) határozata

a Budapest XIII. kerületi szavazókörök számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címének felülvizsgálatáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdése alapján felülvizsgáltam a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét és a következőket állapítom meg:

Szavazókör sorszáma

Szavazóhelyiségek címe

Központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma
1. Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1248
2. Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1084
3. Tátra u. 11. Háziorvosi rendelő 1128
4. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola 1024
5. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola 1041
6. Tátra u. 11. Háziorvosi rendelő 1319
7. Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1139
8. Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1207
9. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola 1218
10. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola 1146
11. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola 825
12. Hegedűs Gyula u. 43. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1069
13. Visegrádi u. 47/C Szakorvosi rendelő 1082
14. Visegrádi u. 47/C Szakorvosi rendelő 1166
15. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola 1172
16. Thurzó u. 6-8. Napsugár Tagóvoda 948
17. Thurzó u. 6-8. Napsugár Tagóvoda 1233
18. Thurzó u. 6-8. Napsugár Tagóvoda 1234
19. Visegrádi u. 47/C Szakorvosi rendelő 1235
20. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1282
21. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1264
22. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1321
23. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1263
24. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1280
25. Kassák Lajos u. 17. Meséskert Tagóvoda 906
26. Kassák Lajos u. 17. Meséskert Tagóvoda 1072
27. Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1129
28. Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium 1031
29. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola 1161
30. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola 1093
31. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola 1050
32. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola 1040
33. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola 1057
34. Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium 715
35. Visegrádi u. 96/B Idősek Klubja 1251
36. Váci út 57. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI 1254
37. Váci út 57. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI 1195
38. Váci út 57. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI 1145
39. Tüzér u. 56-58. Prevenciós Központ 1196
40. Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 988
41. Kassák Lajos u. 38. Idősek Klubja 1064
42. Tüzér u. 56-58. Prevenciós Központ 971
43. Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 796
44. Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1086
45. Tüzér u. 56-58. Prevenciós Központ 1133
46. Szegedi út 17. Szakorvosi rendelő 1029
47. Szegedi út 17. Szakorvosi rendelő 1021
48. Petneházy u. 69-71. Napraforgó Tagóvoda 1288
49. Szegedi út 17. Szakorvosi rendelő 1207
50. Csata u. 20. Csata Utcai Általános Iskola 1093
51. Csata u. 20. Csata Utcai Általános Iskola 1018
52. Pap Károly u. 10. Háziorvosi rendelő 1096
53. Lomb u. 20. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI 1030
54. Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 975
55. Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 907
56. Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 828
57. Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 1050
58. Petneházy u. 69-71. Napraforgó Tagóvoda 1208
59. Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda 1092
60. Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda 1114
61. Pap Károly u. 22/C Idősek Klubja 1016
62. Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda 688
63. Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda 1401
64. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola 1076
65. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola 908
66. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola 938
67. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola 1225
68. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola 1260
69. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola 1181
70. Fiastyúk u. 47-49. Hegedüs Géza Általános Iskola 956
71. Röppentyű u. 62. Ady Endre Gimnázium 1261
72. Fiastyúk u. 47-49. Hegedüs Géza Általános Iskola 805
73. Fiastyúk u. 47-49. Hegedüs Géza Általános Iskola 1218
74. Nővér u. 15-17. Németh László Gimnázium 1110
75. Jász u. 130. Idősek Klubja 835
76. Jász u. 130. Idősek Klubja 1326
77. Nővér u. 15-17. Németh László Gimnázium 1220
78. Göncöl u. 28-30. Háziorvosi rendelő 953
79. Újpalotai út 14. Idősek Klubja 1216
80. Gyöngyösi sétány 7. Számítástechnikai Általános Iskola 1020
81. Göncöl u. 28-30. Háziorvosi rendelő 855
82. Nővér u. 15-17. Németh László Gimnázium
83. Tomori u. 2. Tomori Pál Általános Iskola 1390
84. Madarász Viktor u. 3. Madarász Viktor Tagóvoda 1192
85. Madarász Viktor u. 3. Madarász Viktor Tagóvoda 1378
86. Gyöngyösi sétány 7. Számítástechnikai Általános Iskola 749
87. Gyöngyösi sétány 7. Számítástechnikai Általános Iskola 845

A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Budapest XIII. kerület megnevezést tartalmaz, a kijelölt 62. szavazókörben (Budapest XIII., Országbíró u. 10., Pitypang Tagóvoda) szavazhatnak.

Elrendelem a határozatnak az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budapest13.hu), valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be Budapest Főváros XIII. Kerületi Választási Iroda vezetőjéhez (1139 Budapest, Béke tér 1., fax: 452‑4143, e-mail: jegyzo@bp13.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. július 17-én 16 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A fellebbezés illetékmentes, elbírálására a Fővárosi Választási Iroda vezetője jogosult.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

I n d o k o l á s

 

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá
a Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókört is.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Budapest, 2019. július 2.

Dr. Bujdosó Sándor s. k.

HVI vezető

 

Melléklet:

Szavazókörök területi beosztása

Vissza

Díjaink, elismeréseink