XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-tehetseges-fiatalok-eselyegyenloseget-szolgalo-tamogatasra/

Témák A-Z

Települési támogatás tehetséges fiatalok esélyegyenlőségét szolgáló támogatásra

A pályázat általános célja a tehetséges fiatalok támogatása a XIII. kerületben. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat számára fontos a fiatalok támogatás, ösztönzése a jobb eredmény elérésére, a tanulási vágy erősítése.


Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, törvényes képviselő, szülő, gyám nyújthat be, akinek

 • középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,8 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés esetén az elméleti tantárgyak átlaga kiválóan megfelelt eredményt eléri;
 • középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke adott tanévben tett érettségi vizsga eredménye valamennyi érettségi tárgyból jeles;
 • a pályázat benyújtását megelőző tanévben középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladta, gyermeke ECDL (7 modul), vagy ECDL Start (4 modul) vizsga díjainak részbeni átvállalására;
 • a pályázat benyújtását megelőző tanévben középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladta, gyermeke első nyelvvizsgára történő felkészülése költségének részbeni átvállalására;
 • középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke országos, vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon már kiemelkedő teljesítményt nyújtott és a további felkészüléséhez, a versenyeken történő részvételhez történő támogatásra;
 • a pályázat benyújtását megelőző tanévben középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladta, gyermeke jogosítvány megszerzéséhez szükséges közúti elsősegély tanfolyam és vizsga díjának átvállalására;

továbbá, aki felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal, aki legalább két országos és/vagy nemzetközi versenyen, kiállításon kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a további felkészüléséhez, a versenyeken történő részvételéhez felkészülési támogatásban részesülhet.
A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a www.budapest13.hu weboldalon.
A pályázat egész évben folyamatosan benyújtható, az előírt formanyomtatványon és a megjelölt igazolásokkal együtt, kivéve az a) pontban megjelölt tehetséges fiatalok esélyegyenlőségét szolgáló települési támogatást, ahol a pályázat az adott tanév végét követő augusztus 31. napjáig adható be.

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Polgármester – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – bírálja el.

A nyertes pályázókat a Szociális és Köznevelési Osztály írásban értesíti.
A pályázat benyújtása:
– személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.)
– elektronikusan, szkennelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj