XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-kozuzemi-dijhatralek-reszbeni-atvallalasara/

Témák A-Z

Települési támogatás közüzemi díjhátralék részbeni átvállalására

A pályázat általános célja közüzemi díjhátralék megfizetésének részbeni átvállalása, annak érdekében, hogy a szociálisan rászorultak lakhatásának biztonságát elősegítse, a lakhatással kapcsolatos költségeikből származó adósságterheket enyhítse.


Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki közüzemi díjhátralékkal rendelkezik.

A bizottság a pályázat elbírálás során előnyben részesíti azt a pályázót,

 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft) és a vagyonnal nem rendelkezik;
 • akinek fizetési nehézségei a benyújtott igazolások alapján valószínűsíthető, hogy átmenti jellegűek, vagy tartozását az önrész befizetésének vállalásával teljes mértékben ki tudja egyenlíteni;
 • aki vállalja együttműködési megállapodás kötését a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központjával;
 • akinek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjtartozásainak összege a 200 000 Ft-ot nem haladja meg;
 • aki a tartozás kiegyenlítése érdekében az önrészt – amely nem lehet kevesebb, mint az összes díjtartozás 50%-a -, ezt meghaladó mértékben vállalja.

Az önrészt a szolgáltató megadott számlájára kell befizetni, és a befizetésről szóló igazolást 15 munkanapon belül be kell mutatni a Szociális és Köznevelési Osztályon (1139 Budapest, Béke tér 1.). Az önrész részletekben is fizethető.

A pályázati adatlapot Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ HÍD Családsegítő Szolgálatánál lehet benyújtani, egész évben folyamatosan.

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el.

A nyertes pályázókat a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság írásban értesíti.

A pályázat benyújtása:

 • személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.),
 • elektronikusan, scenelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj