XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-egeszsegugyi-prevenciot-szolgalo-szolgaltatas-koltsegenek-reszbeni-atvallalasara/

Témák A-Z

Települési támogatás egészségügyi prevenciót szolgáló szolgáltatás költségének részbeni átvállalására

A pályázat általános célja az egészségügyi célú prevenció erősítése a XIII. kerületben. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat számára fontos a betegségek kialakulásának megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi állapot és az életminőség javítása, az egészség védelme.


Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki öregségi nyugdíjellátásban részesül, és a kerületben található uszoda legfeljebb 30 alkalmas bérlet költségének részbeni átvállalását kéri.

A pályázható támogatás összege: legfeljebb 30 alkalmas bérlet költségének 50%-a.

A pályázat egész évben folyamatosan benyújtható, az előírt formanyomtatványon és a megjelölt igazolásokkal együtt. (Szükséges igazolások: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött igazolása, a kerületben lévő uszoda legfeljebb 30 alkalmas bérletárának igazolása vagy névre szóló számla másolata.)

A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá elérhető ezen a lapon mellékelt pdf formátumú fájlban.

A pályázatot a Szociális és Köznevelési Osztály kijelölt ügyintézője készíti elő a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság bírálatára.

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a kérelem benyújtását követően, írásbeli hiánypótlási felhívást küld a kérelmező részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A hiánypótlás teljesítési határidejének eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázat benyújtása:

személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1139 Budapest, Béke tér 1.)

 • Szociális és Köznevelési Osztályán ügyfélfogadási időben,
 • Központi Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

elektronikusan, scanelve: ph-szko@bp13.hu címre eljuttatva

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj