XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-beiskolazasi-tamogatas/

Témák A-Z

Települési támogatás beiskolázási támogatás

Pályázat a családok beiskolázással kapcsolatos kiadásainak enyhítésére
Önkormányzatunk a 2021/2022. évi tanévkezdés megkönnyítése érdekében anyagi segítséget kíván nyújtani minden XIII. kerületi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő család általános és középiskolás gyermekének a beiskolázás segítése érdekében.
Kérelemre, adatlap kitöltésével 10 000 Ft értékű beiskolázási utalványt biztosítunk, amely a kijelölt kerületi üzletekben, 2021. október 31-ig vásárolható le. Ezenkívül az 50 %-os gyermekétkeztetési kedvezményben részesülő családok részére a családot érintő étkezési díj összegéből további 25 %-ot átvállal az önkormányzat.


A pályázat általános célja 2021/2022 tanévkezdés kiadásaihoz való hozzájárulás, valamint a családot terhelő gyermekétkeztetési költség további csökkentése.
Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő, törvényes képviselő, gyám, nyújthat be,
általános iskolai vagy középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekére tekintettel.

A pályázható támogatás összege 10 000,- Ft, utalvány, 5000,- 5000,- forint értékben, amely a kijelölt kerületi üzletekben váltható be.
Továbbá az Önkormányzat, hivatalból az 50 %.-os normatív kedvezményben részesülő és/vagy 25/50/75 %-os önkormányzati kedvezményben részesülő, Közép-Pesti Tankerületi Központ fenntartásába tartozó, kerületi általános iskolába vagy középiskolába járó gyermek után – a normatív támogatás fennállásáig – további 25 %-os önkormányzati támogatást állapít meg.
Amennyiben a gyermek nem a Közép-Pesti Tankerületi Központ fenntartásába tartozó, kerületi vagy nem kerületi iskolába jár, akkor a pályázati adatlapon jelezni kell.
A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá elérhető a www.budapest13.hu weboldalon.
Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a 2021. szeptember 30-i benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.
A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el.
A nyertes pályázókat a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság írásban értesíti.

A pályázat benyújtása:

  • személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.),
  • elektronikusan, szkennelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.
Vissza

Díjaink, elismeréseink