XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/telep-engedely-bejelentes/

Témák A-Z

Telepengedély, telep bejelentése

Az ipari tevékenység folytatását be kell jelenteni a telep fekvése szerint illetékes hatóságnál.


A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. A Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

A bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vételét megelőzően, valamint a telepengedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Az ipari tevékenység bejelentéséhez, illetve a telepengedélyezési eljáráshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  • közös tulajdonban álló telep esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
  • vállalkozói igazolvány, vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat,
  • cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé,
  • helyszínrajz (telepengedély köteles tevékenység esetén),
  • 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj.

Az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. cégnév, székhely, tevékenységi kör, nyitvatartási idő változás stb.).  Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a telepengedélyezési eljárás lefolytatása és a telephely nyilvántartásba vétele során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabályok:

  • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet

A telepekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:

A telepek nyilvántartása

Ügyintézők elérhetőségei:

dr. Mészárosné Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5064 mellék
kovacs.eszter@bp13.hu

Földi Emil
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 316. szoba
452-4100/5062 mellék
foldiemil@bp13.hu

Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5063 mellék
kovacseszter@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink