XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/szallashely-szolgaltatas-engedely/

Témák A-Z

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység kizárólag a szálláshely fekvése szerinti illetékes Jegyzőhöz történt bejelentést követően folytatható.


A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) hatálya alá nem tartozik a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

Az egyes szálláshely típusokra vonatkozó  bejelentési és üzemeltetési követelményeket a Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A bejelentéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
  • vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat,
  • cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé,
  • aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás,
  • helyszínrajz,
  • eljárási illeték illetékbélyegben (3.000 Ft).

A szálláshely-szolgáltató a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. szálláshely-szolgáltató nevének, címének változása, a szálláshely elnevezésének változása stb.) haladéktalanul, a szálláshely megszűnését pedig a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a szálláshelyekkel kapcsolatos tevékenység nyilvántartásba vétele során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabályok:

A szálláshelyekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:
A szálláshelyek nyilvántartása

Ügyintézők elérhetőségei:

dr. Mészárosné Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5064 mellék
kovacs.eszter@bp13.hu

Földi Emil
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 316. szoba
452-4100/5062 mellék
foldi@bp13.hu

Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5063 mellék
kovacseszter@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink