XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/szallashely-szolgaltatas-engedely/

Témák A-Z

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység kizárólag a szálláshely fekvése szerinti illetékes Jegyzőhöz történt bejelentést követően folytatható.


A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) hatálya alá nem tartozik a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

 Hatóságunk az e-Papír (https://epapir.gov.hu/), illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp.asp.lgov.hu vagy http://e-onkormanyzat.gov.hu) keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Az e-Papír szolgáltatás használata során a bejelentkezést követően az alábbi menüpontokat szükséges kiválasztani:

 • TÉMACSOPORT: önkormányzati igazgatás
 • ÜGYTÍPUS: kereskedelmi ügyek
 • CÍMZETT: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

 • Természetes személyek esetén:

– eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

– AVDH (https://www.nisz.hu/)

Felhívjuk figyelmét, hogy

 • gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el.

Benyújtandó dokumentumok:

 • a tevékenység megkezdésének bejelentésére szolgáló kitöltött nyomtatvány
 • a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • helyszínrajz
 • szálláshely-kezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum
 • szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum
 • a szálláshely-szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a társasház Szervezeti és Működési Szabályzata nem tiltja, továbbá a társasház nem hozott olyan döntést, amely tiltaná a társasházban található ingatlanok szálláshelyként történő hasznosítását
 • meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén a vendégéjszaka eltöltésére használt önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles. Amennyiben nincsen fokozott légzárású vagy füstgátló/tűzgátló ajtó a nyitott égésterű tüzelőberendezés és a közösségi tér – közlekedő, aula, étkező, hálószoba – között, úgy a szénmonoxid-érzékelő elhelyezése kötelező a tüzelőberendezés helyiségében. A felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés megfelelőségét a kéményseprő-ipari szerv, a kéményseprő-ipari szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.

A tragédiák megelőzése érdekében fokozottan figyeljenek a tüzelőberendezés karbantartására, és a szén-monoxid érzékelő megfelelő működésére. Az Önök illetve a szálláshelyet igénybe vevők biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a www.mindentafoldgazrol.hu honlapon tájékozódjon.

Az idegenforgalmi adóról Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatának 31/2010. (XII. 22.) számú rendelete, az építményadóról Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatának 52/2011. (XII. 16.) számú rendelete rendelkezik.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII.10.) Kormányrendeletben foglaltak szerint köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által üzemeltetett elektronikus felületen (https://info.ntak.hu) regisztrálni és adatokat szolgáltatni.

Tájékoztatjuk, hogy a szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szolgáltatások hirdetéseiben a szálláshely-szolgáltatóknak az adott szálláshely NTAK regisztrációs számát és a szálláshely típusát is kötelezően fel kell tüntetniük.

Amennyiben a szálláshely-közvetítők (pl. szallas.hu, airbnb.com, booking.com, expedia.com stb.) oldalain az NTAK regisztrációs szám beírására az üzemeltető külön mezőt biztosít, arról a közvetítő értesíti a szálláshely-szolgáltatókat. Ebben az esetben az értesítésben foglaltaknak megfelelően kell az NTAK regisztrációs számot rögzíteni a közvetítő oldalán. Amennyiben a közvetítő nem biztosít külön mezőt, abban az esetben az NTAK regisztrációs számot és a szálláshely típusát a szálláshely-szolgáltató által választott, jól látható helyen kell feltüntetni a hirdetés szövegében.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelező melléklete a szálláshely-minősítéséről szóló igazoló dokumentum. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén (https://szallashelyminosites.hu) közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek.

A szálláshely-minősítési feladatok ellátására a Kormány a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.-t jelölte ki.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében. A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek.

A szálláshely-szolgáltató a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. szálláshely-szolgáltató nevének, címének változása, a szálláshely elnevezésének változása stb.) haladéktalanul, a szálláshely megszűnését pedig a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a szálláshelyekkel kapcsolatos tevékenység nyilvántartásba vétele során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabályok:

A szálláshelyekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:
A szálláshelyek nyilvántartása

Ügyintézők elérhetőségei:

dr. Mészárosné Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5064 mellék
kovacs.eszter@bp13.hu

Hajek Ildikó Katinka
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5062 mellék
hajekildiko@bp13.hu

Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 316. szoba
452-4100/5063 mellék
kovacseszter@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj