XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/kereskedelmi-tevekenyseg-engedely/

Témák A-Z

Kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi tevékenység folytatását be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek (például üzletben folytatott kereskedelem, közterületi értékesítés, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység) esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni.


A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet  (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben működési engedély birtokában forgalmazhatóak. A Kormányrendelet 6. számú mellékletében meghatározott termékek forgalmazása a bejelentést követően kezdhető meg. A Kormányrendelet 4. számú melléklete tartalmazza a vendéglátóhelyek üzlettípusait és azok jellemzőit.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

Hatóságunk az e-Papír (https://epapir.gov.hu/), illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp.asp.lgov.hu) keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Az e-Papír szolgáltatás használata során a bejelentkezést követően az alábbi menüpontokat szükséges kiválasztani:

 • TÉMACSOPORT: önkormányzati igazgatás
 • ÜGYTÍPUS: kereskedelmi ügyek
 • CÍMZETT: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

 • Természetes személyek esetén:

– eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

– AVDH (https://www.nisz.hu/)

Felhívjuk figyelmét, hogy

 • gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv.14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el.

Csatolandó dokumentumok:

 • az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén a vásárlók könyvét a használatba vétel (tevékenység megkezdése) előtt hatóságunk hitelesíti, miután meggyőződött arról, hogy a bejelentés/kérelem megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezései alapján az engedélyköteles tevékenység engedély helyett ellenőrzött bejelentés alapján is folytatható. A bejelentést az engedélykérelemre vonatkozó jogszabályban előírt adattartalommal és mellékletekkel kell benyújtani. A bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő

 • tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és
 • nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg: ügyfélkapun, online űrlap segítségével vagy e-mail útján (ellenorzottbejelentes@bp13.hu). Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni. Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni.

A kereskedő a nyilvántartás adatait érintő változást (pl. cégnév, székhely, termékkör stb.) haladéktalanul,  illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni.

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít, például:

 • a nemesfémtárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet,
 • a településkép védelméről szóló 30/2017. (XII. 12.)Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelete,
 • az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 28/2008. (X.18.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelete stb.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának nyilvántartásba vétele során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabályok:

A kereskedelmi tevékenységekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:

A kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

Nyilvántartás megtiltott szolgáltatási tevékenységről

Ügyintézők elérhetőségei:

dr. Mészárosné Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5064 mellék
kovacs.eszter@bp13.hu

Hajek Ildikó Katinka
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5062 mellék
hajekildiko@bp13.hu

Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 316. szoba
452-4100/5063 mellék
kovacseszter@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj