XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/kereskedelmi-tevekenyseg-engedely/

Témák A-Z

Kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi tevékenység folytatását be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek (például üzletben folytatott kereskedelem, közterületi értékesítés, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység) esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni.


A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet  (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben működési engedély birtokában forgalmazhatóak. A Kormányrendelet 6. számú mellékletében meghatározott termékek forgalmazása a bejelentést követően kezdhető meg.

A kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez, illetve a működési engedélyezési eljáráshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat,
 • cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé,
 • vásárlók könyve (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén),
 • eljárási illeték illetékbélyegben (3.000 Ft).

A kereskedő a nyilvántartás adatait érintő változást (pl. cégnév, székhely, termékkör stb.) haladéktalanul,  illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni.

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít, például:

 • az élelmiszerek fogalomba hozatalának valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet,
 • a nemesfémtárgyakkal kapcsolatos kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet,
 • a településkép védelméről szóló 30/2017. (XII. 12.)Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendeletének  33. § (3) bekezdése szerint településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni,
 • az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 28/2008. (X.18.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelet, stb.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának nyilvántartásba vétele során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabályok:

A kereskedelmi tevékenységekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:

A kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

Nyilvántartás megtiltott szolgáltatási tevékenységről

Ügyintézők elérhetőségei:

dr. Mészárosné Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5064 mellék
kovacs.eszter@bp13.hu

Földi Emil
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 316. szoba
452-4100/5062 mellék
foldiemil@bp13.hu

Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5063 mellék
kovacseszter@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink