XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/gepjarmuado-2/

 

Gépjárműadó befizetés

Tisztelt Ügyfeleink!

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1-től hatályos 9. § (1) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság vette át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

A 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2021-ben kiadandó határozata szerint. A NAV gépjárműadóval kapcsolatos tájékoztatása az alábbi linken érhető el:

https://nav.gov.hu/ado/gepjarmuado

A 2021. előtti, el nem évült adóévekre fizetendő gépjárműadó hátralék továbbra is Budapest Főváros XIII. Kerületi  Önkormányzatának 11784009-15513003-08970000 számú gépjárműadó számlájára fizetendő be.

A gépjárműadó befizetéséhez szükséges adatokat tartalmazó adószámla kivonat – ügyfélkapus regisztrációt követően – az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Adóügyi Osztály

adougy@bp13.hu

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bevezetésre került országosan az ASP rendszerben az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, melynek következtében az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése válik lehetővé.

Az ASP e-fizetés biztosítja, hogy egy tranzakcióval akár több adószámlán (adónemen) fennálló tartozás is befizethető.

A szolgáltatás a következő címeken érhető el:

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

 

ASP e-fizetés igénybevételének feltételei:

Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség fizetése esetén

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a KAÜ-s (ügyfélkapus, cégkapus) azonosítás után a saját adóazonosító jelet nem kell megadnia.

Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt.

Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezettsége elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, postai úton, vagy személyesen eljuttassa az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Ügyintézés:

Magánszemélyek esetén: személyesen, postai úton írásban vagy ügyfélkapun keresztül.

Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton, cégkapus regisztrációval.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

 

TÁJÉKOZTATÓ MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG JOGÁN IGÉNYBE VEHETŐ GÉPJÁRMŰADÓ MENTESSÉGGEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSRÓL

2017. január 01. napjától a gépjárműadó törvény szerinti adómentességre jogosultak köre kibővül.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény ( a továbbiakban: Gjt.) 5. § f) pontja értelmében mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany ( a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13.000 Ft/adóév erejéig.

A fentiek értelmében adómentesség illeti meg az egyéb fogyatékossággal élő személyeket (pl.: autista, látás-, hallássérült). Ezen felül a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító – vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – adóalany a mentességre akkor is jogosulttá válik, ha a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, illetve nem kiskorú.

A Gjt. 18. § 12. pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy fogalmát, mely szerint 2017. január 01. napjától súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve az egyéb fogyatékosság tényének igazolásához – a gépjárműadó-mentesség/ kedvezmény megállapítása céljából – az alábbi szakhatósági igazolásokra van szükség:

 • a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedésképességben súlyosan akadályozottságot igazoló hatályos szakvélemény másolata,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló a  1998. évi XXVI. törvény
  szerinti fogyatékossági támogatás szerinti (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat és a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolat vagy
 • a Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolat.

Amennyiben Ön a fent említett dokumentumok egyikével sem rendelkezik, akkor a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve ( 1146 Budapest, Thököly út 82.) fogja adómentességre való jogosultságát megállapítani. Ehhez a rendelkezésre álló, a mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos eredeti orvosi dokumentumokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán (1139 Budapest, Béke tér 1. III. em.) kell benyújtania. A Polgármesteri Hivatal megkeresi a rehabilitációs szervet a szakvélemény kiadása céljából.

 EGYÉB INFORMÁCIÓK A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

Gépjárműadó nemzetközi számlaszám:

SWIFT kód: OTPVHUHB
HU74  11784009-15513003-08970000


A hatáskörrel rendelkező szerv neve: 

Adóügyi Osztály

Illetékességi területe

Budapest Főváros XIII. kerület

 

Egyéb lényeges tudnivalók:

Tájékoztató és folyamatleírás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, behajtása és a(z online) befizetések nyilvántartása során megvalósuló adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a parkolási kártya ügyintézéshez kapcsolódó adattovábbításról

 

Jogszabályok:

 

Ügyfélfogadási cím és idő:

1139 Budapest, Béke tér 1.

Hétfő: 13:30 – 18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

Ügyintézők (Adózók nevének kezdőbetűje szerint):

 

Mayer Erika   (F-M,  és   N-Q)

III. em. 353.
Telefonszám: 452-4100/5029
e-mail: adougy@bp13.hu

 

László Brigitta (A-É,  és   R-Zs) 

III. em. 352.
Telefonszám: 452-4100/5027
e-mail: adougy@bp13.hu

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj