XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/allami-tamogatassal-vasarolt-lakas-elidegenitese/

Témák A-Z

Lakáscélú állami támogatás igénybevételével vásárolt lakás elidegenítése

Aki a lakáscélú állami támogatás igénybevételével vásárolt lakást a támogatás igénybevételéről szóló szerződés szerinti 10 éven belül (fiatalok otthonteremtési támogatása esetében 5 éven belül) elidegeníti vagy lebontja, köteles az igénybevett támogatást a Magyar Államkincstárnak  visszafizetni.


2012. szeptember 19-i hatállyal módosult az állami  célú lakástámogatásokról szóló kormányrendelet.

Ezt követően a jegyzők csupán a korábban általuk felfüggesztett visszafizetési kötelezettség, s a rendelet hatályba lépését követően a felfüggesztés megszüntetési (bejegyzési) kérelmek esetében kell, hogy eljárjanak.

A felfüggesztési, átjegyzési kérelmeket a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Lakástámogatási Osztályánál kell beadni.

Cím: 1139 Budapest Váci út 71.

Postacím: 1398 Budapest, Pf. 554.

Telefon: 488-9348, 488-9350

Fax: 452-8842, 488-9310

E-mail: laktaminfo.kmrig@allamkincstar.gov.hu

Ügyfélfogadás:

H-Cs: 8:30-15:30

P: 8:30-13:00


Hatáskörrel rendelkező szerv neve bejegyzési eljárás esetén:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Illetékességi területe:

A kerület területére kiterjedő illetékesség

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

3000 Ft értékű illetékbélyeg, amely a kérelemre ragasztandó

A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a jegyző határozatban intézkedik, és megállapítja a kincstári letéti számláról a tulajdonosnak kifizethető összeget, továbbá intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt.

A kincstár a felfüggesztés megszűntetéséről történő tudomásszerzését követően a jogerős jegyzői határozat kézhezvétele után 15 napon belül átutalja a jogosultnak a jegyzői határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára. Ha a tulajdonos a másik lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja a lakás megszerzését, vagy kisebb értékű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a jegyzői határozat alapján a kincstár intézkedik.

A lakás tulajdonosának a felfüggesztési határidő lejártáig kell az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolnia. Erre módja van az adásvételi vagy csereszerződés esetén a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem ingatlan-nyilvántartási bejegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolatával, építés esetében a használatbavételi engedély bemutatásával. Ugyaneddig a határidőig kell nyilatkoznia valamint igazolnia, hogy a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt számlával vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az új lakás megszerzésére fordította.

Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítéséből származó bevételnek csak egy részét fordította az újabb lakás megszerzésére, úgy a támogatásnak az eladási és a vételár különbözetével arányos részét kell visszafizetnie.

Lakáscélú állami támogatás igénybevételével vásárolt lakás elidegenítésére vonatkozó bejelentési kötelezettség:

A lakás tulajdonosa a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg a bontás, az eltérő hasznosítás, vagy a lakás használatának az átengedését annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjének bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával.

Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidő 45 nap.

Ha a szerződés érvényességéhez hatósági jóváhagyás, vagy hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidő ennek megtörténtét követő 30 nap.

A lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzője a bejelentést, illetve a tudomásszerzését követően – ha a lakás tulajdonosa a felfüggesztést nem kérte – az iratokat 5 napon belül átteszi a Kincstárnak a lakás fekvése szerint illetékes regionális igazgatóságához, amely határozatban kötelezi a lakás tulajdonosát a támogatások visszafizetésére.

Lakáscélú állami támogatással vásárolt lakás elidegenítése esetén a támogatás összegének végleges visszafizetése:

Erre akkor kerül sor, ha a támogatás jogosultja nem kívánja a másik lakásra átvinni a jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat.

Amennyiben a lakás tulajdonosa a támogatás igénybevételével megvásárolt lakást az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt elidegeníti, de nem kívánja a jelzálogjogot a másik lakásra átvinni, véglegesen visszafizetheti a támogatás összegét, mely által az elidegenített ingatlan tehermentesítésre kerül.

Az eljárás menete:

Az eljárás teljes egészében a Magyar Államkincstár területi szervezeténél folyik.

 1. a Magyar Államkincstár 10032000-01034080 számú “Lakástámogatások visszafizetése” bevételi számlára kell befizetni a támogatás összegét.
 2. a Magyar Államkincstár határozatban intézkedik a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről.

Jogszabályok

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj