XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/epitesugyi-osztaly/

Témák A-Z

Építésügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Térképen

epites@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100/5051-es mellék, Fax: (1) 452-4301

Vezető neve: Szántóné Pásztor Judit osztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő

Vezető elérhetőségei:

(1) 452-4100/5051-es mellék

Feladatai:

A/ A jegyző hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági feladatok:

 1. építésügyi hatósági eljárásokat folytat le:
 • 1.1 építési, módosított építési engedélyezési,
 • 1.2 bontási engedélyezési,
 • 1.3 összevont engedélyezési,
 • 1.4 fennmaradási engedélyezési,
 • 1.5 használatbavételi engedélyezési,
 • 1.6 használatbavétel-tudomásulvételi,
 • 1.5 engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
 • 1.6 jogutódlás tudomásulvétele iránti engedélyezési,
 • 1.7 az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
 • 1.8 hatósági bizonyítvány kiállítása iránti ügyekben;
 • 1.9 élet- és balesetveszély esetén ideiglenes intézkedést hoz;
 1. szakhatóságként működik közre jogszabályban meghatározott hatósági eljárásokban (pl. útügyi, telekalakítási ügyek stb.);
 2. az ügyfél kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki külön jogszabályban meghatározott hatósági ügyekben;
 3. az építtető kérelmére – külön jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi hatósági szolgáltatásként – szakmai nyilatkozatot ad ki;
 4. jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi bírságot szab ki;
 5. szabálytalanul végzett építési tevékenység esetén megkeresi a hatáskörrel rendelkező építésfelügyeleti hatóságot (BFKH V. ker. Hivatala Építésfelügyelet) ellenőrzés és intézkedés céljából;
 6. rendeltetési egységek (helyiségek) rendeltetés módosítása esetén településképi bejelentési eljárást folytat le az ügyfél kérelmére;
 7. szükség esetén településképi kötelezési eljárást folytat le, és településkép-védelmi bírságot szab ki.

B/ Környezetvédelmi hatósági feladatok:

 1. ellenőrzi a kerületi jegyző hatáskörébe tartozó építési, üzemi és szabadidős zajforrások működését: ezekre zajkibocsátási határértéket állapít meg, vizsgálja a határértékek betartását, túllépés esetén zajbírságot szab ki;
 2. tervezett közterületi rendezvényeken alkalmazandó hangosításra, zeneszolgáltatásra vonatkozó engedély megadásáról dönt az ügyfél kérelmére;
 3. a magánterületen elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, vagy ha az nem ismert, az ingatlan tulajdonosát;
 4. szükség esetén végrehajtási eljárást kezdeményez elrendelt kötelezettség megszegőivel szemben a NAV-nál.

C/ Növényvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok

 1. szükség esetén elrendeli és végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezést;
 2. gyakorolja a fás szárú növények védelmével kapcsolatos hatósági jogköröket (fakivágás engedélyezése, tudomásulvétele, pótlási kötelezettség megállapítása és teljesítésének ellenőrzése).

D/ Állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:

 1. ellátja az állatok védelmével összefüggő feladatokat;
 2. kezdeményezheti ebnek veszélyessé nyilvánítását;
 3. engedélyezi veszélyes állat tartását, elidegenítését, a veszélyes állatokról nyilvántartást vezet;

 

 

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink