XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/rendelet/2013-5/

Témák A-Z

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 31/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Aktuális változat

Időállapot váltás


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 31/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Budapest Főváros XIII. Kerület Közművelődési koncepciójával összhangban az alábbiakat rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 31/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Évente egy alkalommal az Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények kedvezményes áron – az Önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési színterek egyikében – termet vehetnek igénybe közösségi ünnepeik megrendezése céljából.

(7) Évente egy alkalommal a kerületi nemzetiségi önkormányzatok térítésmentesen – az Önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési színterek egyikében – termet vehetnek igénybe közösségi ünnepeik megrendezése céljából.

(8) Az Önkormányzat és a Gazdasági társaság biztosítja, hogy a kerület lakói a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József
jegyző polgármester
Vissza

Díjaink, elismeréseink