XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/rendelet/2012-12/

Témák A-Z

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Aktuális változat

Időállapot váltás


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések és a 2011. évi pénzmaradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos, a Prémium évek program keretében biztosított 1 911 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) 9103 cím 6. sor és 9203 cím 19. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

2. § A Képviselő-testület az idegenforgalmi adó differenciált összegű kiegészítéséből az Önkormányzatunkat megillető 4 666 ezer Ft támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) előirányzatát és a 8102 cím 3. sor és 20. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § Az Oktatási ágazat tartalék keretéről történő 260 ezer Ft összegű átcsoportosítást a Képviselő-testület tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet (e rendelet 4. melléklet) 1600 cím 6. sor előirányzatának csökkentése mellett a 3. sor előirányzatának növelését e rendelet 1. melléklet 3. oszlopa szerint érintett címeken jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az iskolák hétvégi lakossági szabadidős sportprogramjainak megvalósítása érdekében felmerült 4 310 ezer Ft-ot, valamint az Egyesített Óvoda eszközvásárlásának költségére biztosított 1 200 ezer Ft-ot jóváhagyja. Ennek megfelelően az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) 8102 cím 6. sor előirányzatát 5 510 ezer Ft-tal lecsökkenti, az R 3. melléklet 1. sor előirányzatát 2 261 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 610 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 2 639 ezer Ft-tal megemeli e rendelet 1. melléklet 4-5. oszlopa szerint érintett intézményi címeken.

5. § A Képviselő-testület a tanulmányi verseny győzteseinek jutalmazására 260 ezer Ft-ot, az iskolai diákönkormányzatok támogatására 955 ezer Ft-ot hagy jóvá. Ennek megfelelően az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) 8103 cím 6. sor előirányzatát 1 215 ezer Ft-tal lecsökkenti, az R 3. melléklet 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli e rendelet 1. melléklet 6-7. oszlopa szerint érintett intézményi címeken.

6. § Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett egyes pénzbeli és természetbeni támogatások Polgármesteri Hivatal feladatkörében ellátandó feladatként való megvalósítása érdekében az R 4. melléklete (e rendelet 5. melléklete) új címekkel egészül ki:

a) „4201 Rendszeres szociális segély”

b) „4202 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”

c) „4203 Időskorúak járadéka”

d) „4204 Normatív lakásfenntartási támogatás”

e) „4205 Ápolási díj”

f) „4206 Kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi támogatás”

g) „4207 Óvodáztatási támogatás”

h) „4208 Közgyógyellátás”.

(2) A Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság 7000-es és 4000-es főcímcsoportok közötti előirányzat-átcsoportosításokat tudomásul veszi.

7. § A Képviselő-testület a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntést tudomásul veszi, s ennek megfelelően a 3/a melléklet szerinti módosítást az érintett címeken jóváhagyja.

8. § (1) Az ExperiDance Tánctársulatot működtető Rivalda Stúdióval kötött közszolgáltatási szerződés szerinti előirányzat elkülönítésére az R 5. melléklete (e rendelet 6. melléklete) új „8305 Rivalda Stúdió Kft.” elnevezésű címmel egészül ki.

(2) A Képviselő-testület a működési céltartalék terhére átruházott hatáskörben hozott döntést 6 350 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) 9101 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel lecsökkenti, a 8305 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 2011. évi 65 320 ezer Ft pénzmaradványát e rendelet 1. melléklet 8. oszlopa szerint érintett címen jóváhagyja.

(2) Az intézmények előző évi pénzmaradvány átvételéhez az R 3000 cím 4. sor előirányzatának 64 525 ezer Ft-tal, 9. sor előirányzatának 300 ezer Ft-tal való emelése válik szükségessé. A le nem utalt támogatásból 90 906 ezer Ft növeli intézményeink forrását. Ennek megfelelően összesen 155 731 ezer Ft előirányzat növelést hagy jóvá e rendelet 1. melléklet 9. oszlopa szerint érintett intézményi címeken az R 3. melléklet (e rendelet 4. melléklet) 1. sor előirányzatának 34 452 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatának 8 982 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatának 111 968 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatának 29 ezer Ft-tal, 9. sor előirányzatának 300 ezer Ft-tal és 13. sor előirányzatának 155 431 ezer Ft-tal, 16. sor előirányzatának 300 ezer Ft-tal történő emelésével.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évre vonatkozó 115 240 ezer Ft pénzmaradvány-átvételét e rendelet 2. melléklet 4. oszlopa szerint érintett címeken jóváhagyja. Az eredetben betervezett 4 350 ezer Ft előirányzat-átcsoportosítást e rendelet 2. melléklet 3. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(4) A (3) bekezdés alapján az R 4. melléklet (e rendelet 5. melléklet) 1. sor előirányzatának 47 764 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatának 12 858 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatának 45 702 ezer Ft-tal, 9. sor előirányzatának 8 916 ezer Ft-tal, 20. sor előirányzatának 110 674 ezer Ft-tal, 22. sor előirányzatának 8 916 ezer Ft-tal történő emelését jóváhagyja.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető előző évi pénzmaradványt 3 098 517 ezer Ft összegben tudomásul veszi, e rendelet 3. melléklet 5. oszlopa szerint érintett címeken előirányzat növelést hagy jóvá.

(2) Az (1) bekezdés alapján az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) 3. sor előirányzatának 254 075 ezer Ft-tal, 4. sor előirányzatának 216 554 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatának 324 185 ezer Ft-tal, 9. sor előirányzatának 805 449 ezer Ft-tal, 10. sor előirányzatának 40 054 ezer Ft-tal, 13. sor előirányzatának 279 122 ezer Ft-tal és 20. sor előirányzatának 102 588 ezer Ft-tal, 22. sor előirányzatának 8 916 ezer Ft-tal történő emelését jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület Oktatási ágazat tartalék keretéről 5 500 ezer Ft összegű átcsoportosítást biztosít szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatására. Ennek megfelelően az R 3. melléklet (e rendelet 4. melléklet) 1600 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel lecsökkenti, az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) 8104 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

12. § A Képviselő-testület az Egészségmegőrző szűrőprogram keretében működő „duci-torna” 2011/2012. tanév II. félévi költségeinek biztosítására 397 ezer Ft-ot hagy jóvá, ennek megfelelően az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) 8107 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, az R 3. melléklet (e rendelet 4. melléklet) 1. sor előirányzatát 312 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 85 ezer Ft-tal növeli e rendelet 1. melléklet 10. oszlopa szerint érintett intézményi címeken.

13. § A Képviselő-testület az ECDL vizsgaprogram költségeinek fedezetére 2 880 ezer Ft-ot hagy jóvá, ennek megfelelően az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) 8113 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, az R 3. melléklet (e rendelet 4. melléklet) 3. sor előirányzatát e rendelet 1. melléklet 11. oszlopa szerint érintett intézményi címeken megemeli.

14. § A Képviselő-testület a középiskolai tanulók nyelvvizsga-felkészítésére, külföldi nyelvtanfolyamára és lakossági nyelvtanfolyamra 14 026 ezer Ft-ot biztosít, ennek megfelelően az R 5. melléklet (e rendelet 6. melléklet) 8114 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, az R 3. melléklet (e rendelet 4. melléklet) 1. sor előirányzatát 8 682 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 2 344 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal e rendelet 1. melléklet 12. oszlopa szerint érintett intézményi címeken növeli.

15. § A jogszabállyal védett építészeti értékek megóvását szolgáló, 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozott pályázati eljárás lefolytatásával nyerhető vissza nem térítendő támogatások elkülönítésére az R 5. melléklete (e rendelet 6. melléklete) új „6317 Értékvédelmi támogatás” elnevezésű címmel egészül ki.

16. § (1) A Képviselő-testület az R 5. melléklete (e rendelet 6. melléklete) „7109 Normatív lakásfenntartási támogatás” cím elnevezését „Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás” elnevezésre módosítja.

(2) A Képviselő-testület az R 5. melléklete (e rendelet 6. melléklete) „7113 Átmeneti nevelési segély” cím elnevezését „Önkormányzati rendeletben megállapított gyermekeknek juttatott ellátás” elnevezésre módosítja.

17. § Az egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulók krízishelyzetének elhárítására biztosított előirányzat elkülönítésére az R 5. melléklete (e rendelet 6. melléklete) új „7312 TÁMOP – Házi segítségnyújtás” elnevezésű címmel egészül ki.

18. § Önkormányzati rendeletben megállapított felnőtteknek juttatott ellátás keretében biztosított előirányzat elkülönítésére az R 5. melléklete (e rendelet 6. melléklet) új „7121 Önkormányzati rendeletben megállapított felnőtteknek juttatott ellátás” elnevezésű címmel egészül ki.

19. § (1) Az R 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

a) módosított költségvetési bevételét 23 300 054 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 27 091 653 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 3 791 599 ezer Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az R 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

a) finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 3 923 039 ezer Ft összegben,

b) finanszírozási kiadásként értékpapír beváltása 131 440 ezer Ft összegben.”

(3) Az R 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 27 223 093 ezer Ft összegben fennáll.”

20. § Az R 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások a 4. mellékletben a 4100-as, 4200-as címcsoportokban szerepelnek.”

21. § Az R 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 3 523 159 ezer Ft, melyből

a) ágazati tartalék keretek

aa) 1600-as cím Oktatási ágazat tartalék kerete 227 179 ezer Ft,

ab) 2600-as cím Szociális ágazat tartalék kerete 4 932 ezer Ft,

b) Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő tartalékok

ba) 6300-as (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein megtervezett tartalékok 85 039 ezer Ft,

bb) 6400-as (Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok) címcsoport címein megtervezett tartalékok 4 000 ezer Ft,

bc) 7200-as (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein megtervezett tartalékok 100 000 ezer Ft,

bd) 7300-as (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein megtervezett tartalékok 18 000 ezer Ft,

be) 8100-as (Oktatási, kulturális, sport tevékenység támogatása és tartalékai) címcsoport címein megtervezett tartalékok 100 335 ezer Ft,

bf) 8200-as (Közbiztonsági feladatok) címcsoport címein megtervezett tartalékok 2 000 ezer Ft,

bg) 8300-as (Egyéb támogatások) címcsoport címein megtervezett tartalékok 8 000 ezer Ft,

bh) 9101-es cím Működési céltartalék 2 541 763 ezer Ft,

bi) 9102-es cím Pályázati céltartalék 100 000 ezer Ft,

bj) 9103-as cím Általános tartalék 101 911 ezer Ft,

bk) 9104-es cím Ingatlanfejlesztési céltartalék 0 Ft,

bl) 9105-ös cím Forgatási célú értékpapír tartaléka 125 000 ezer Ft,

bm) 9300-as (Önkormányzat sajátos működési bevételei) címcsoport címein megtervezett tartalék 105 000 ezer Ft.”

22. § Az R új 4/a §-sal egészül ki:

„4/a § A 4. §-ban szereplő tartalékok közül az a) pontban szereplő ágazati tartalék keretek és a ba)-bi), valamint a bk)-bm) pontokban szereplő tartalékok az Áht. 23. § (4) bekezdésének végrehajtása szempontjából céltartaléknak minősülnek.”

23. § (1) Az R 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(5) A fejlesztési, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonkénti előirányzatait a 3/a, 4/a és 5/b melléklet határozza meg.”

(2) Az R 3/a, 4/a, 5/a és 5/b melléklete kiadási előirányzatai e rendelet 4/a, 5/a, 6/a és 6/b mellékletei szerint módosulnak.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink