XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/rendelet/2008-19/

Témák A-Z

19/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest, XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervről (KSZT) szóló 21/2002. (IX. 10.), és a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII.kerületi önkormányzati rendeletek módosításáról

Aktuális változat

Időállapot váltás


19/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest, XIII. kerület Kámfor utca – Béke utca – Gyöngyösi utca – Nővér utca – Fiastyúk utca – Göncöl utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervről (KSZT) szóló 21/2002. (IX. 10.), és a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII.kerületi önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 6. § (3) bekezdés és a 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jelen rendelettel módosítja a Budapest, XIII. kerület Kámfor utca – Béke utca – Gyöngyösi utca – Nővér utca – Fiastyúk utca – Göncöl utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervről (KSZT) szóló 21/2002. (IX. 10.), és a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló (KVSZ) 56/2001. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. Kerületi önkormányzati rendeleteket az alábbiak szerint:

1. § (1) A KSZT szabályozási tervlapja a Kámfor utca – Béke utca – Rákospalotai út – Nővér utca által határolt területre vonatkozóan hatályát veszti, és helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletét képező szabályozási tervlap lép.

(2) A KSZT 7. § (5) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

c) Az előkertben terepszint alatti beépítés autólift létesítése céljából megengedett, amely mellett második kapubehajtó létesítése nem lehetséges.”

(3) A KSZT 14. §-ából a Baba tér szöveg hatályát veszti.

(4) A KSZT 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A terület legfeljebb 1,2 m és átlátszó kerítéssel vehető körbe, de korlátlan közhasználatát ( az éjszakára történő bezárástól eltekintve ) biztosítani kell.”

(5) A KSZT 14. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„Új közpark kialakítása esetén kertészeti kiviteli terv készítése kötelező.”

(6) A KSZT 17.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„Új gépkocsi ki-, és behajtó a Kámfor utca menti ingatlanokon a Kámfor utca felé nem tervezhető.”

2. § A KVSZ 2. számú, övezeti tervlap melléklete a Kámfor utca – Béke utca – Rákospalotai út – Nővér utca által határolt területre vonatkozóan jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő hónap 1-jén lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1. számú melléklet a 19/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj