XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/palyazat/xiii-keruleti-kornyezetvedelmi-palyazat-3/

Témák A-Z

XIII. kerületi környezetvédelmi pályázat

A Környezetvédelmi Alapról szóló 12/2018. (V. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) pályázatot hirdet vissza nem térítendő környezetvédelmi támogatás elnyerésére.

A pályázat célja a kerület környezeti állapotának javítását célzó, klíma-, környezet- és természetvédelmi céljainak megvalósítását elősegítő tevékenységek támogatása.

A pályázat kiíráskor rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 000 Ft.

A pályázat kihirdetésének napja: 2023. január 30.

A támogatási keretből az alábbiakra lehet pályázni:

 1. a kerületben környezetvédelmi, klímavédelmi vagy állatvédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek körébe tartozó projektjeinek támogatása pályázatonként legfeljebb 500 000 Ft értékben,
 2. társasházak kapubejáróiról, földszinti homlokzatairól a meglévő graffitik és plakátok eltávolításának, valamint a homlokzat védőbevonattal történő ellátásának támogatása ingatlanonként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 3. társasházak magánterületén kertek és tetőkertek, továbbá zöldhomlokzatok kialakításának támogatása társasházanként legfeljebb 500 000 Ft értékben,
 4. magánterületen lombos díszfák telepítésének támogatása társasházanként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 5. társasházak magánterületén csapadékvíz gyűjtéséhez és öntözési célú felhasználásához, illetve komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása pályázatonként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 6. társasházak magánterületén kerékpártárolók létesítésének támogatása pályázatonként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 7. megújuló energiahordozók alkalmazásának, lakóépületek hőszigetelésének támogatása (pl. napkollektoros rendszer tervezésének támogatása, illetve a központi pályázathoz szükséges önrészhez való hozzájárulás), társasházak esetében legfeljebb 500 000 Ft, családi házak esetében legfeljebb 200 000 Ft értékben,
 8. kerületi iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó pedagógusok, nevelők klímavédelmi, fenntarthatósági, környezetvédelmi vagy állatvédelmi témájú, a kerületi gyermekek szemléletformálását célzó projektjei megvalósításának támogatása pályázatonként legfeljebb 100 000 Ft összegben.

Pályázati feltételek

Pályázni jogosultak

 1. Az a) téma esetében a kerületben környezetvédelmi, klímavédelmi vagy állatvédelmi tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, közösségek.
 2. A b), c), d), e) és f) témák esetében a kerületben lévő társasházak, lakásszövetkezetek (a továbbiakban együtt: Társasházak).
 3. A g) téma esetében a kerületben lévő Társasházak, valamint a kerületben állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek – saját tulajdonú, a kerület közigazgatási területén lévő lakóingatlan fejlesztésére.
 4. A h) téma esetében a XIII. kerületben működő iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó pedagógusok, nevelők (a támogatást az Önkormányzat a pedagógusoknak, nevelőknek, mint magánszemélyeknek nyújtja).
 5. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely a kerületi Környezetvédelmi Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodásban foglaltakat nem teljesítette. Megítélt támogatás olyan pályázó részére fizethető ki, aki korábban elnyert önkormányzati támogatása felhasználásáról elszámolt.

A pályázattal elnyerhető támogatás

– formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

– mértéke: a beruházás vagy projekt költségének, illetve központi pályázathoz szükséges önerő legfeljebb 100%-a.

– a pályázható összeg:

az a) és g) téma esetében 50 000 – 500 000 Ft,

a b), d), e) és f) témák esetében 50 000 – 300 000 Ft,

a c) téma esetében társasházanként legfeljebb 50 000 – 500 000 Ft,

a h) téma esetében 20 000 – 100 000 Ft.

További feltételek

– A támogatás egyszeri lehet, és működési célra nem nyújtható.

– Egy pályázó csak egy témában részesülhet támogatásban.

– Nem támogatható olyan lakóközösség, amely a 2023. évi XIII. kerületi udvarzöldítési pályázatra támogatási kérelmet nyújtott be.

A c) téma (társasházi kertek kialakítása) esetében:

 • a támogatás meglévő kertek felújítására fordítható úgy, hogy a zöldfelület (növényzettel ténylegesen beültetett terület) növekedjen,
 • a támogatásnak legalább 60%-át közvetlenül növénytelepítésre (talajcsere, növények beszerzése, ehhez kapcsolódó munkadíj) kell fordítani,
 • a támogatásnak legfeljebb 15%-a fordítható tervező munkadíjának finanszírozására.

– A d) téma (fatelepítés) esetében:

 • a támogatás nem használható fel kivágott fa pótlásához,
 • legalább 14/16-os körméretű, sorfa vagy parkfa minőségű, kertészetből beszerzett lombos díszfát kell telepíteni,
 • a telepített fa fenntartásáról a támogatott 3 éven keresztül köteles gondoskodni (a fenntartási költségek nem számolhatók el),
 • egy fa telepítésére legfeljebb 75 000 Ft támogatás nyújtható.

– Az g) téma (megújuló energiahordozók alkalmazása, lakóépületek hőszigetelése) esetében egy ingatlanra csak egy támogatás adható, Társasházak esetében legfeljebb 500 000 Ft, családi ház esetében legfeljebb 200 000 Ft összegben.

– Az Önkormányzat a pályázat nyertesének a támogatási összeget a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át.

– A támogatott a támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt módon és határidőben elszámolni, és a fel nem használt, vagy a szerződésben meghatározottaktól eltérően felhasznált támogatást visszafizetni köteles.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó adatait;

– a támogatandó tevékenység részletes leírását és költségvetését;

– a pályázati összeget;

– az esetleges önrész összegét.

A pályázathoz mellékelni kell (a pályázat jellegétől függően):

– a kitöltött adatlapot (lakóközösségek, pedagógusok, civil szervezetek részére);

a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a költségvetést;

– a támogatni kívánt tevékenységi körre vonatkozó jogosultság igazolását (cégkivonat, megbízási szerződés stb.);

– a tevékenységgel érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapját másolatban.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban beszerezhető és az Önkormányzat honlapjáról letölthető pályázati nyomtatványon lehet. A pályázat benyújtható postai úton az Igazgatási Osztályra és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában személyesen, illetve elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára (BPXIII 106109772) is. A pályázatot „Környezetvédelmi pályázat 2023” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

A pályázatokat a képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága 2023. május havi ülésén bírálja el. A TKLB fenntartja a jogot arra, hogy a bírálat határidejét indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítsa.

A döntést az önkormányzat honlapján tesszük közzé.

A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követően támogatási megállapodást köt. A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról a megállapodásban rögzített feltételekkel és határidők betartásával elszámolni köteles.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj