XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/palyazat/telepulesi-tamogatas-palyazat-vedooltas-koltsegeinek-tamogasara/

Témák A-Z

Folyamatosan egész évben

Települési támogatás pályázat védőoltás költségeinek támogasára

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében eljárva dr. Tóth József polgármester

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) Önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése alapján

2022. évre pályázatot ír ki

egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalására

A pályázat általános célja a XIII. kerületben az egészségügyi célú prevenció erősítése. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat számára fontos a betegségek kialakulásának megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi állapot és az életminőség javítása, az egészség védelme.

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be,
 • akinek fiú gyermeke az adott költségvetési évben tölti be 13. életévét, – a házi gyermekorvos javaslatára HPV oltássorozat költségének átvállalását igényli (támogatás összege: költség 90%-a);
 • aki az adott költségvetési évben 6 hetes és 8 hónapos korú gyermeke részére – a házi gyermekorvos javaslatára – rotavírus okozta hasmenés elleni védő oltássorozat költségének átvállalását igényli (támogatás összege: költség 70%-a);
 • aki öregségi nyugdíjellátásban részesül, a 65. életévét betöltötte a háziorvos javaslatára pneumococcus védőoltás költségét igényli (támogatás összege: költség 100 %-a)
 • akinek az adott költségvetési évben legalább 2 hónapos, de legfeljebb 14 éves korú gyermeke részére a házi gyermekorvos a meningococcus- B, és A, C, W-135, Y baktérium által okozott fertőző agyhártya-, agyvelőgyulladás elleni védő oltássorozatot javasol.

A pályázat egész évben folyamatosan benyújtható, az előírt formanyomtatványon és a megjelölt igazolásokkal együtt. (Szükséges igazolások: házi/ gyerekorvos által kiállított vény, gyógyszertár által igazolt költség.)

A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális és köznevelési intézményekben, továbbá elérhető ezen a lapon mellékelt pdf formátumú fájlban.

A pályázatot a Szociális és Köznevelési Osztály kijelölt ügyintézője készíti elő saját hatáskörű bírálatra.

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a kérelem benyújtását követően, írásbeli hiánypótlási felhívást küld a kérelmező részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A hiánypótlás teljesítési határidejének eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Polgármester- az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával- bírálja el.

A nyertes pályázókat a Szociális és Köznevelési Osztály írásban értesíti.

A pályázat benyújtása:

személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1139 Budapest, Béke tér 1.)

 • Szociális és Köznevelési Osztályán ügyfélfogadási időben,
 • Központi Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

elektronikusan, scanelve: ph-szko@bp13.hu címre eljuttatva

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj