XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/palyazat/palyazat-szenmonoxid-erzekelo-berendezes-koltsegenek-atvallalasara-copy/

Témák A-Z

Egész évben folyamatosan, 2022. december 31-ig.

Pályázat szénmonoxid érzékelő berendezés költségének átvállalására

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

 1. évre pályázatot hirdet

szénmonoxid érzékelő berendezés költségének részbeni átvállalására

A pályázat általános célja a kerületi állampolgárok egészségének megőrzése, biztonságérzetének javítása

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be,

és az általa lakott önkormányzati bérleményében vagy tulajdonában álló ingatlanban hagyományos vagy gázfűtést használó állampolgár szénmonoxid érzékelő berendezés árának támogatását kéri.

A pályázható támogatás összege a szénmonoxid érzékelő berendezés költsége, legfeljebb 12 000 Ft.

A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a www.bp13.hu weboldalon.

A pályázat egész évben folyamatosan benyújtható, az előírt formanyomtatványon.

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el.

A nyertes pályázókat a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság írásban értesíti.

 

 

A pályázat benyújtása:

személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.)

– elektronikusan, scenelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

 

Tisztelt Pályázó!

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót!

Tájékoztatom, hogy pályázatának leadásával önkéntesen hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A megadott személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezeljük. A személyes adatokat az adatkezelő, nem hozza nyilvánosságra és gondoskodik azok törvény szerinti védelméről. Amennyiben Ön  további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

 

 

Budapest, 2022. január  „    25   ”

Varga Zsanett

elnök

 

 

 

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj