XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/palyazat/palyazat-megvaltozott-munkakepessegu-fogyatekkal-elo-keruleti-lakosok-szamara-dagaly-strandfurdo-es-uszoda-hasznalatara/

Témák A-Z

Lezárult

Pályázat a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő kerületi lakosok számára a Dagály Strandfürdő és Uszoda használatára.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

 1. évre pályázatot hirdet

a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő kerületi lakosok számára a Dagály Strandfürdő és Uszoda használatára.

A pályázat általános célja a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők támogatása, egészségi állapotuk javítását célzó úszási lehetőség biztosításával.

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő nyújthat be,

aki MÁK plasztikkártyával, vagy az adott érdekvédelmi szervezet tagsági igazolványával rendelkezik,

más jogcímen nem részesül önkormányzati – legalább 30 alkalmas bérlet költségeinek részbeni átvállalása – támogatásban,

vállalja, hogy 2019. szeptember 30. napjáig a Dagály Strandfürdő és Uszodában úszójegyét felhasználja és a támogatási szerződésben foglalt feltételeket betartja.

A pályázható támogatás: 8 alkalomra szóló voucher, úszójegy

A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá elérhető, a www.bp13.hu weboldalon.

A pályázat 2019. július 15. napjáig benyújtható, az előírt formanyomtatványon. A pályázat elbírálása a pályázatok beérkezésének sorrendjében történik, a felosztható keret erejéig.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el. Első körben 2019. május 14. napján, 2019. június 11. napján, ezt követően a soros bizottsági üléseken.

A nyertes pályázókkal, a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

A pályázat benyújtása:

személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.)

– elektronikusan, szkennelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

 

Támogatási szerződésben szereplő feltételek:

 1. 2 órás úszójegy hétfőtől péntekig a fürdő nyitvatartásának időtartama alatt érvényes.
 2. Voucherek érvényességi ideje: a 2019. szeptember 30. napja, érvényességük nem hosszabbítható meg, az igénybe nem vett voucherek értékét a Fürdő nem téríti vissza. A jegypénztárakban nincs pénzvisszaadási lehetőség, a voucher értéke készpénzre nem váltható.
 3. A túlfürdési idő biztosítására a kedvezmény igénybevételre jogosult személy bruttó 800,- Ft értékben letéti díjat megfizetni köteles. A túlfürdés tárgyában a letéti díj megfizetése a helyszínen történik. A letéti díj visszafizetésre kerül, amennyiben a kedvezményre jogosult személy az adott időtartamon belül elhagyja a fürdőt.
 4. Fürdő területére az úszásra érkezők belépése proxy órával történik, mely órákat a Pénztáros ad át az elszámoló lap aláírása után a kedvezményre jogosult személy részére a jogosultságot igazoló dokumentációk (MÁK plasztikkártya, vagy az adott érdekvédelmi szervezet tagsági igazolványa, lakcímkártya) bemutatása ellenében.

 

 

Tisztelt Pályázó!

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót!

Tájékoztatom, hogy pályázatának leadásával önkéntesen hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A megadott személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezeljük. A személyes adatokat az adatkezelő, nem hozza nyilvánosságra és gondoskodik azok törvény szerinti védelméről. Amennyiben Ön további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

 

 

Budapest, 2019. április  „   18  ”

 

 

Takács Ferenc

elnök

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj