XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/palyazat/palyazat-3-14-eves-koru-gyermekek-dagaly-strandfurdo-es-uszoda-nyari-szunetben-torteno-hasznalatara/

Témák A-Z

Lezárult

Pályázat a 3-14 éves korú gyermekek a Dagály Strandfürdő és Uszoda nyári szünetben történő használatára.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

  1. évre pályázatot hirdet

a 3-14 éves korú gyermekek a Dagály Strandfürdő és Uszoda nyári szünetben történő használatára.

A pályázat általános célja családok támogatása a nyári szünidő élményszerű és közös eltöltésében.

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon törvényes képviselő nyújthat be,

aki családjában 3-14 éves korú gyermeket nevel, gondoz,

vállalja, hogy gyermekét/gyermekeit a nyári szünetben – 2019. június 15 és 2019. augusztus 31. napjáig a Dagály Strandfürdő és Uszodába elviszi és a támogatási szerződésben foglalt feltételeket betartja.

A pályázható támogatás: 2 alkalomra szóló 1 darab felnőtt voucher és a családban lévő 3-14 éves korú gyermekek számának megfelelő darab számú voucher

A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá elérhető, a www.bp13.hu weboldalon.

A pályázat 2019. július 15. napjáig benyújtható, az előírt formanyomtatványon. A pályázat elbírálása beérkezés sorrendjében történik, a felosztható keret erejéig.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el. Első körben 2019. május 14. napján, második körben 2019. június 11. napján, ezt követően a soros bizottsági ülésen.

A nyertes pályázókkal, a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

A pályázat benyújtása:

személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.)

– elektronikusan, szkennelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

 

Támogatási szerződésben szereplő feltételek:

  1. Voucherek a Fürdőbe nyújtanak egyszeri belépést, szekrényhasználati jogosultsággal.
  2. Gyermekek, diákok számára a voucher beváltásának feltétele: 3-14 éves korig váltható be, diákjegy esetén nappali tagozatos, érvényes diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető a kedvezmény.
  3. Voucherek 2019. augusztus 31. napjáig érvényesek, érvényességük nem hosszabbítható meg, az igénybe nem vett voucherek értékét a Fürdő nem téríti vissza. A jegypénztárakban nincs pénzvisszaadási lehetőség, a voucher értéke készpénzre nem váltható.
  4. A voucherek kizárólag a Fürdő üzemszerű működése, nyitvatartási ideje alatt használhatók fel.
  5. A voucherek éjszakai fürdőzésre nem érvényesek, illetve a zárást követő eseményekre, külsős pénzdíjazású rendezvényekre a voucher tulajdonosa nem jogosult.

 

Tisztelt Pályázó!

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót!

Tájékoztatom, hogy pályázatának leadásával önkéntesen hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A megadott személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezeljük. A személyes adatokat az adatkezelő, nem hozza nyilvánosságra és gondoskodik azok törvény szerinti védelméről. Amennyiben Ön további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

 

 

Budapest, 2019. április  „   18  ”

 

 

Takács Ferenc

elnök

Vissza

Díjaink, elismeréseink