XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/palyazat/palyazat-szenmonoxid-erzekelo-berendezes-koltsegenek-atvallalasara-copy/

Témák A-Z

Pályázatok

Egész évben folyamatosan, 2018. december 31-ig.

Pályázat szénmonoxid érzékelő berendezés költségének átvállalására

Pályázatot nyújthat be az a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő és az általa lakott önkormányzati bérleményében vagy tulajdonában álló ingatlanban hagyományos vagy gázfűtést használó állampolgár szénmonoxid érzékelő berendezés árának támogatására.

Folyamatosan egész évben

Települési támogatás pályázat Velencei önkormányzati táborban történő rekreációs családi üdülés költségeinek részbeni támogatására

Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság támogatni kívánja a szociálisan rászoruló családok közös üdülését.

Folyamatos egész évben

Települési támogatás pályázat lakás karbantartása és akadálymentesítésének támogatására

A pályázat általános célja, a szociálisan rászorulók anyagi segítséget kapjanak a lakhatásuk megfelelő minőségű biztosításához.

Folyamatos egész évben

Települési támogatás pályázat kiemelkedő tanulmányi eredményű felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak támogatására

A pályázat általános célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása.

Folyamatos egész évben

Települési támogatás pályázat kiválóan érettségizett tanulók támogatására

A pályázat általános célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása.

Folyamatos egész évben

Települési támogatás pályázat kiemelkedő tanulmányi eredményű középfokú tanulói jogviszonyú gyermekek támogatására ( ECDL, Jogosítvány, Nyelvvizsga )

A pályázat általános célja a középfokú oktatásben kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása.

Folyamatosan egész évben

Települési támogatás pályázat közüzemi díjhátralék enyhítésére

A pályázat általános célja a szociálisan rászorultak lakhatással kapcsolatos költségeikből származó közüzemi díjhátralék részbeni átvállalása.

Folyamatosan egész évben

Települési támogatás pályázat öregségi nyugdíjasok uszodabérlet költségeinek támogatására

A pályázat általános célja az egészségügyi célú prevenció erősítése a XIII. kerületben.

Benyújtható: 2018. augusztus 31-ig.

Települési támogatás pályázat tanulmányi ösztöndíj támogatásra

A pályázat általános célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása.

Folyamatosan egész évben

Települési támogatás pályázat védőoltás költségeinek támogasára

A pályázat általános célja a XIII. kerületben az egészségügyi célú prevenció erősítése.

Díjaink, elismeréseink