XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-strategiak/szocialis-szolgaltatasszervezesi-koncepcio/

Témák A-Z

Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció 2015-2019.

A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek. A törvényi szabályozáson túl megfelel az Önkormányzat saját elvárásának. A megfogalmazott jövőkép, alapelvek, a célok, a fejlesztési javaslatok összhangban vannak a 2015 januárjában elfogadott a Lendületben a XIII. kerület Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat programjával (2015-2019).

A koncepció a helyzetelemzés megállapításaiból kiindulva a következő öt évre rögzíti azokat az irányokat, elveket és intézkedéseket, amelyek biztosítják a helyi szociális ellátórendszer fenntarthatóságát és kiszámíthatóságát.

A család életminőségének javítása nemcsak szociális ágazat feladata lehet, hanem egészségügyi, lakásügyi, esélyegyenlőségi, településfejlesztési, de ide sorolhatjuk a közművelődési, a sport, a kultúra, a köznevelési területeket is.   Ennek alapján a segítségnyújtás minden formáját a koncepcióban együtt jelenítjük meg.  Ez egy teljes körű rendszerszemléletet feltételez, melynek eredménye a szolgáltatásokat igénybevevők több szálon futó gondozása.

A 2015. év jogszabályváltozásai kihívást jelentenek. Az „ad hoc” jogszabályváltozásokból eredő bizonytalanságra leginkább az jellemző, hogy jelenleg nem tudjuk, a szociális ellátórendszer mely szolgáltatásai maradnak kötelező feladatként az önkormányzatnál a jövőben is.

Az előterjesztés második fejezete – hagyományosan – a szociális intézmények munkáját értékeli. Átfogó képet adunk a Kerület szociális intézményrendszeréről bemutatva a 2014. év mutatóit, intézkedéseit.

A helyzetelemzés adatainak, a statisztikai mutatók forrása a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa, a helyi népesség-nyilvántartási rendszer, valamint polgármesteri hivatal, a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények által szolgáltatott adatok

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj