XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-strategiak/sportkoncepcio/

Témák A-Z

Sportkoncepció 2016-2019.

Szent-Györgyi Albert, így fogalmazta meg a sport lényegét: „A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a „fair play”, a nemes küzdelem szabályaira.”

A fizikai és mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában mutatkozó jelentőségén túl, a sportolás pihenést, élményszerzést nyújtó hasznos időtöltés. Szerepe meghatározó a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásában is. Mindezek segítségével a sport hozzájárul az életminőség javulásához.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 1995-től folyamatosan rendelkezik sportkoncepcióval és sportfinanszírozási rendszerrel. A cél, valamennyi koncepció elkészítésekor ugyanaz volt, és ugyanaz ma is: a következő évekre tervszerűen és tudatosan szabályozni a legfontosabb tennivalókat, meghatározni a sportágazatban a kötelező és önként vállalt feladatok kereteit, tájékoztatást adni a sportágazat résztvevőinek az Önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről.

A sportkoncepció szükségességét indokolja az az ellentmondás is, hogy amíg a versenysportélsport területén kimagasló nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, addig a tudományos felmérések alapján a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. Az önkormányzatok felelőssége fokozatosan növekedett a fizikailag egészséges nemzedék felnevelésében és megtartásában.

A XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a testnevelés és a sport részterületei – a bölcsődei mozgástól az utánpótlás nevelésen és a szabadidő sportig– jelentős szerepet töltenek be az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. A Képviselő-testület a stratégiai célok, feladatok közé emelte a testnevelést és a sportot, úgy, hogy a jogszabályokból adódóan kötelezően, a mindenkori lehetőségeihez mérten önként vállalt feladatként biztosítja minden kerületi lakos részére az életkori sajátosságoknak megfelelően a testnevelés és sport gyakorlásának lehetőségeit.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj