XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-strategiak/mentalhigienes-drogstrategia/

Témák A-Z

Mentálhigiénés és Drogstratégia 2015-2019.

A 80/2013. (X. 16.) OGY határozat hatályba léptette a Nemzeti Drogellenes Stratégiát 2013–2020 időszakra. A dokumentum összhangban van a Lelki Egészség Országos Programjának (LEGOP) ellátórendszeri és a lakosság lelki egészségét érintő célkitűzéseivel és fő cselekvési irányaival, továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégiának az egészséget támogató környezetet és egészséges életmódot érintő irányaival.

A beszámoló időszakában a végrehajtás során figyelembe vettük a Nemzeti Drogellenes Stratégia prioritásait, elemeit.

A kutatások és a szakirodalom a főváros drog szempontjából “veszélyeztetett” területeként tartják számon kerületünket. A nyilvántartott adatok azonban nem a tényleges fogyasztást jelzik, csak annak az egészségügyben vagy a bűnözésben való lecsapódását, ami nem azonos a lakóhellyel. A kábítószer-fogyasztókról pontos adatokat csak a kezelőhelyektől lehet kapni, melyek száma kerületünkben meghaladja az átlagot (Drogambulancia, Addiktológiai Osztály).

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj