XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-jo-gyakorlatok/tehetseges-fiatalok-tamogatasa/

Témák A-Z

Tehetséges fiatalok támogatása

A kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása, tehetséggondozásuk érdekében.

Célcsoport: fiatalok

Indulás dátuma: 2015. év

Jó gyakorlat célja: Tehetséges fiatalok támogatása.

Jó gyakorlat szakmai tartalma: Miután a kormány kivonult a szociális támogatások rendszeréből, 2015. márciusában egy új támogatási formaként az önkormányzat, a pályázat formájában nyújtható ellátásokat vezette be önként vállalt feladatainak ellátására.
A meglévő pályázatok egységesítéséért gyűjtő fogalom lett a tehetséges fiatalok esélyegyenlőségét szolgáló települési támogatások köre.
Pályázatot nyújthat be az a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő, törvényes képviselő, gyám, akinek
• középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,8 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés esetén az elméleti tantárgyak átlaga a kiválóan megfelelt eredményt eléri.
• középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke adott tanévben tett érettségi vizsga eredménye valamennyi érettségi tárgyból jeles.
• középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke a pályázat benyújtását megelőző tanévben tanulmányi átlaga 4,8 vagy ezt meghaladta az ECDL (7 modul), vagy ECDL Start (4 modul) vizsga díjainak részbeni átvállalásához.
• középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke a pályázat benyújtását megelőző tanévben tanulmányi átlaga 4,8 vagy ezt meghaladta gyermeke jogosítványának, első nyelvvizsga díjának részbeni átvállalásához.
• középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke országos, vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon már kiemelkedő teljesítményt nyújtott és a további felkészüléséhez, a versenyeken történő részvételhez történő támogatáshoz.
• XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal, aki legalább két országos és/vagy nemzetközi versenyen, kiállításon kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a további felkészüléséhez, a versenyeken történő részvételéhez felkészülési támogatásban részesülhet.
A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális és köznevelési intézményekben, továbbá elérhető ezen a lapon mellékelt pdf formátumú fájlban.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.
A nyertes pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor, amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj