XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-jo-gyakorlatok/kettannyelvu-ovodai-program/

Témák A-Z

Kéttannyelvű óvodai program

Angol nyelvű óvodai csoport indítása a kisgyermekek idegen-nyelvi kompetenciájának fejlesztése érdekében.

Célcsoport: óvodás gyermekek

Indulás dátuma: 2011. év

Jó gyakorlat célja: Tehetséges gyermekek támogatása. A kétnyelvű nevelés, ha óvodás kortól, természetes módon és következetesen történik hatékonyan segíti az idegen nyelv elsajátítását.

Jó gyakorlat szakmai tartalma: A gyermek az angol nyelvet állandó személyhez (angol anyanyelvű nyelvtanár) és helyszínhez (óvodai csoportfoglalkozások helye) köti. A gyermekek pontosan tudják, hogy kinek milyen nyelven kell válaszolni! A gyermek ismételten, számára fontos tevékenységekhez kapcsoltan rendszeresen találkozik a nyelvvel.

2011-ben a „Közösen a XIII. kerületért” ciklusprogramban megfogalmazottaknak megfelelően felmenő rendszerben indult be a kisgyermekek idegen-nyelvi kompetenciájának fejlesztése. A programra jelentkezések száma évről évre nő.

A program mérés/értékelés eredményei szerint a részt vevő gyermekek a kétnyelvű közeget könnyen elfogadják. Harmonikus kapcsolat alakult ki köztük és az angol pedagógusok között. A gyermekek többsége folyamatos kommunikációt kezdeményez, mindenki nyitott a célnyelvi pedagógussal folytatott interakcióra. Az angol pedagógus által kezdeményezett közös tevékenységekbe a többség aktívan részt vesz, a szabad játékidőben a gyermekek nagy része folyamatosan igényli az idegen nyelvű pedagógus jelenlétét. A gyermekek a napi tevékenységekhez kapcsolódó angol nyelvű instrukciók nagy részét megértik. Aktívan vesznek részt az angol mondókák, dalok gyakorlásában. Többségük a rövidebb angol történeteket képes követni. A játékok során a gyermekek az elsajátított angol szavakat használják. A gyermekek többsége, még ha néhányuk csak minimális szinten is, de elkezdte a nyelvi reprodukciót.

A nyelvi csoportokban dolgozó magyar és angol óvodapedagógusok között jó munkakapcsolat alakult ki. A munkakapcsolat erősítését és a hatékony kommunikáció fejlesztését segítette a magyar és angol anyanyelvű pedagógusok részvételével megtartott szakmai nap és csapatépítő tréning. Az eredményes együttműködés feltétele az angol és magyar pedagógusok tervező munkájának egymásra épülése. A nevelő munka közös tervezéséhez és szervezéséhez szakmai segítséget kapnak a „Manó-Világ” Kft. vezetőtanárától heti meeting formájában. A munka során ügyelnek arra, hogy a magyar óvodapedagógia módszertan elvei hiánytalanul érvényesüljenek. A pedagógusok folyamatosan képzik magukat és segítik egymást.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj