XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/nepszamlalas-2022/

Témák A-Z

Népszámlálás – 2022

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljes körű népszámlálást. Ez a statisztikai adatfelvétel biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét, olyan adatforrás, amely teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés három módon teljesíthető:

 • 2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési időszak (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja el!)
 • 2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (azon lakosok körében, akik nem töltötték ki az online kérdőívet)
 • 2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás-polgármesteri hivatalban (azon kimaradt lakosok körében, akik az előző két lehetőség közül egyikkel sem éltek)

FELHÍVÁS

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepük van az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosoknak. Alapvető feladatuk a körzet bejárása, a körzethez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, szükség esetén címpontosítás, esetleges új címek felvétele. A számlálóbiztosok munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja és ellenőrzi.

A számlálóbiztosok részére az adatfelvételhez szükséges tabletet a KSH biztosítja.

A számlálóbiztos személyével kapcsolatos elvárások:

 • saját informatikai eszköz (pl.: PC, laptop, tablet) interneteléréssel (e-learning tananyag megtekintéséhez és vizsgához),
 • e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség (a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében),
 • 18. életév betöltése,
 • legalább középfokú végzettség.

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk, akik:

 • magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek, valamint jártasak érintőképernyős készülékek használatában,
 • az összeírási területen helyismerettel rendelkeznek, jól tájékozódnak,
 • vállalják a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést, a jelentős fizikai és szellemi igénybevételt,
 • pontosan követik az előírásokat, betartják a határidőket, vigyáznak a rájuk bízott tabletre és az egyéb kellékekre,
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel rendelkeznek,
 • vállalják az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást, valamint az adatgyűjtés során kapott válaszok bizalmas kezelését,
 • a népszámlálás idején más adatgyűjtési és kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végeznek.

Előnyt jelent:

 • a felsőfokú végzettség, továbbá
 • ha a jelentkező korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más, KSH-s lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek megbízásuk előtt – e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően – vizsgát kell tenniük. A sikeres vizsgát tett jelentkezők közül a helyi népszámlálási felelős (jegyző) választja ki és osztja be a számlálóbiztosokat. Ezt követően megbízási szerződés megkötésére kerül sor.

A számlálóbiztosok jogszabályban meghatározott díjazásban részesülnek a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint.

Amennyiben úgy érzi, hogy számlálóbiztosként szívesen részt venne a népszámlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel és vállalja a vizsga letételét, kérjük, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot személyesen adja le a Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztályán (1139 Budapest, Béke tér 1. I. emelet 127.)

2022. július 11-től az alábbi időpontokban:

 • hétfőn: 8.00-16.00,
 • szerdán: 8.00-16.00,
 • pénteken: 8.00-12.00 óra között.

A jelentkezőknek a jelentkezési lap leadásával egyidejűleg egy tabletkezelési gyakorlati feladatot kell elvégezniük.

Jelentkezési lap kérhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint a Jegyzői és Jogi Osztályon, továbbá letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

Díjaink, elismeréseink