XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/kozerdeku/

Témák A-Z

Közérdekű

Hirdetmények

Bp. XIII. ker. Jász u. 68. ingatlant érintő határozat közlése hirdetményi úton

Ügyiratszám: V/77-52/2017 ÉTDR azonosító: 201600084356 ÉTDR iratazonosító: IR-000474052/2017 Tárgy: Bp. XIII. ker. Jász u. 68. Határozat közlése hirdetményi úton HIRDETMÉNY   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (Ket.) 80. § (3) bekezdése és 28/D. §-a alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi ingatlanon építési engedélyezési eljárásában határozatot hozott […]

HVB Határozatok Roma Kisebbségi Képviselő megválasztásáról

5_H_20171122_HVBhatározat 6_H_20171122_HVBhatározat

Parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése – Budapest XIII. ker. Csata u. 3-7., 27987/1 hrsz.

HATÁROZAT A Budapest XIII. ker. Csata u. 3-7., 27987/1 hrsz. alatti ingatlanon – – parlagfű elleni közérdekű védekezést rendelek el – a […] mint földhasználó költségére és veszélyére. Határozatom a fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. Határozatom végrehajtásával a Parkfenntartó – Kertészeti és Szolgáltató Kft.-t (1139 Budapest, Lomb u. 35.) bízom meg. Felkérem a Parkfenntartó Kft.-t, […]

Hirdetmény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Visegrádi utca 106. alatti telephelyén épülő műszaki létesítményről.

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság a mérésügyi és informatikai rendszereinek megújítását határozta el, melynek keretében a visegrádi utcai telephelyén egy új műszaki központ létrehozását tervezi. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új létesítménnyel kapcsolatos tájékoztatóját a letölthető dokumentumokból le tudja tölteni. Az épület díjnyertes pályázatai az alábbi helyen tekinthetők meg.  

Parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése – Budapest XIII. ker. Keszkenő u. 18., 26449 hrsz.

HATÁROZAT A Budapest XIII. ker. Keszkenő u. 18., 26449 hrsz. alatti ingatlanon parlagfű elleni közérdekű védekezést rendelek el a […] földhasználó költségére és veszélyére. Határozatom a fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. Határozatom végrehajtásával a Parkfenntartó – Kertészeti és Szolgáltató Kft.-t (1139 Budapest, Lomb u. 35.) bízom meg. Felkérem a Parkfenntartó Kft.-t, hogy a fentiekben megjelölt ingatlanon a […]

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról Az ügy tárgya: A SHAEL Ingatlanforgalmazó és Befektetö Kft. (1116 Budapest, Nándorfejérvári út 40.; Cg.: 01-09-562675; a továbbiakban: Kérelmezö) által a Budapest XIII. kerület, Szabolcs u. 15-25. szám alatti (hrsz.: 28064/1-3, 28064/5) ingatlanokon többlakásos társasház építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló […]

Mohács u. 10. építési engedély módosítása

HIRDETMÉNY   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (Ket.) 80. § (3) bekezdése és 28/D. §-a alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Bp. XIII. ker. Mohács u. 10. sz. 27966 hrsz. alatti ingatlanon 52 lakásos lakóépület emeletráépítéssel történő módosítására vonatkozó építési engedélyezési eljárásban határozatot hozott az eljáró hatóság. […]

Szúnyogirtás 2017. június 21-én

Földi, kémiai módszerrel történő szúnyoggyérítés Értesítjük az érintetteket, hogy 2017. június 21-én (tartaléknapok: 2017. június 22-23.) a napnyugta utáni időszakban a XIII. kerület területét is érintő, földi kémiai módszerrel történő szúnyoggyérítés lesz. Az ennek során felhasznált készítmények: Coratrin, Mosquitox Fog a méhekre veszélyesek, ezért a méhek bezárása szükséges. Bp. XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal, Építésügyi osztály

Címrendezéssel érintett Budapest XIII. kerületi címek

Címrendezéssel érintett címek közzététele a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2017. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján

Bp. XIII. ker. Madridi u. 7/b. ingatlanon nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység

Határozat előzetes (környezeti hatás-) vizsgálati eljásban

bal

jobb

Ezen az oldalon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait vettük figyelembe.

A törvény rendelkezéseiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon.

Egységes Közadatkereső Rendszer

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.Elérhetőségi adatok
Az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve Tátrai GabriellaElérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

2. A szervezeti struktúra
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével

Az egyes szervezeti egységek feladatai

3.Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vezetői
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  tisztségviselőinek, vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Képviselő-testület összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

4. A Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszere

MSZ EN ISO.9001:2015, MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO /IEC 27001:2014 szabványnak megfelelő irányítási rendszer.

 

A felügyelt költségvetési szervek

1.Az önkormányzat irányítása és felügyelete  alatt álló más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

2.Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményfenntartó és Működtető KözpontBudapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyeletEgyesített ÓvodaSzociális Szolgáltató KözpontGondozóházPrevenciós Központ

Gazdálkodó szervezetek

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közalapítványok

Az önkormányzat által alapított közalapítvány neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: „Angyalföld média” Közalapítvány

Lapok

1.Az önkormányzat által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

XIII. Kerületi Hírnök
Kiadó és szerkesztőség: Sprint Kft., 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
Telefon:+36-1-237-5060/0242
Fax: +36-1-237-5069
e-mail: hirnok@sprintkiado.hu
Felelős szerkesztő: Machos Ferenc

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A Polgármesteri Hivatal felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek és a törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1056 Bp, Váci u. 62-64.
Postacím:1364 Bp, Pf. 234.
E-mail: budapest@bfkh.hu
Tel: 06-1-235-1700
Központi fax: 06-1-235-1703
Ügyfélfogadás

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 1. Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, az önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzatHivatásetikai Alapelvek, és az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 2. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
 3. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 1. Adóhatósági ügyek leírása
 2. Építéshatósági ügyek leírása
 3. Igazgatási ügyek leírása
 4. Jogi ügyek leírása
 5. Szociális ügyek leírása

Közszolgáltatások

Az önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
Jelenleg feltöltés alatt

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal nyilvántartásai

Az önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Nyilvános kiadványok

 1. Az önkormányzat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.
 2. A Polgármesteri Hivatal által közzétett hirdetmények, közlemények.

Döntéshozatal, ülések

A képviselő-testület és a bizottságok döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a képviselő-testület és a bizottságok üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 1. A képviselő-testület és bizottságok döntései, ülésének jegyzőkönyvei; a testületek szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 2. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; az önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

Pályázatok

 1. Az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.
 2. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.
 3. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

Közérdekű adatok igénylése

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az adatvédelmi felelős személy neveA közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeA közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alábbi elérhetőségein.Írásban: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztály1139 Budapest, Béke tér 1.Elektronikusan: e-mail cím: jegyzo@bp13.huSzóban, írásban: az ügyfélfogadás rendje szerint:Hétfő:    13.30-18.00 óráig,Szerda: 08.00-16.30 óráig,Péntek: 08.00-11.30 óráig,Szervezeti egység neve: Jegyzői és Jogi OsztályAdatvédelmi felelős személy neve: dr. Bálint ErikaElérhetősége: telefon: (06-1) 452-41-69, e-mail: balinterika@bp13.huAz adatigénylés céljára rendszeresített nyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető.Az adatigénylésnek a Hivatal nem köteles eleget tenni-          abban a részében, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.-          ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására.A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén vagy az adatigénylés teljesítése a Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Hivatal.Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg.Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, az adatigénylés teljesítése a Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, továbbá a költségtérítés mértékéről valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja a Hivatal.Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést 15 napon belül köteles a Hivatal részére megfizetni.

  Jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

  Az írásbeli adatigényléseket a kézhezvétel után egy napon belül továbbítani kell az adatvédelmi felelősnek.

  Az adatigénylésnek közérthető formában és az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

  Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

  Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival 15 napon belül írásban, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha – az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

  Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a Hivatal által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. A bíróság soron kívül jár el.

 2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai
  Jelenleg ilyen nincs.
 3. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  Jelenleg ilyen nincs.
 4. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma.
  Jelenleg ilyen nincs.
 5. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal az egyik szerződő fél.
  Jelenleg ilyen nincs.

Közzétételi listák

 1. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal különös közzétételi listái
  Jelenleg ilyen nincs.
 2. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal egyedi közzétételi listái.
  A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.15.) Ö.K. számú határozattal elfogadott egyedi közzétételi lista

Közérdekű adat hasznosítására, felhasználására vonatkozó adatok

 1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal az egyik szerződő fél.
  Jelenleg ilyen nincs.
 2. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  Jelenleg ilyen nincs.
 3. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal különös és egyedi közzétételi listái
 4. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
  Jelenleg ilyen nincs.
 5. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
  Jelenleg ilyen nincs.
 6. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
  Jelenleg ilyen nincs.
 7. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
  Jelenleg ilyen nincs.
 8. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
  Jelenleg ilyen nincs.

III. Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
  Az önkormányzatnál és Polgármesteri Hivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 2. Az Állami Számvevőszék vizsgálatainak nyilvános megállapításai
  Jelentés az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről
  Jelentés a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Jelentés a települési önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatnál (összegző megállapítások)
  2014. évi jelentés az önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről
 3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
  Adóhatósági vizsgálat a 2005. és 2006. évekre vonatkozó adóbevallások tárgyában
  Adóhatósági vizsgálat 2014. 08., 09., 12. havi áfa önrevizió tárgyában
 4. A működés eredményessége, teljesítmény
  A Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalmi statisztikája a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján:
  Az iktatott iratok száma 2016. évben 227.026 db, 2017. első félévben 120.160 db volt.
 5. Működési statisztika
  Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2016. első és 2016. második félévi adatai
  Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2016. első és 2016. második félévi adatai
  Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. első félévi adata
  Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. első félévi adata

Költségvetések, beszámolók

 1. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat éves költségvetése és módosításai.
  1. Költségvetési rendeletek
   2006,
   2007,
   2008,
   2009,
   2010,
   2011,
   2012,
   2013,
   2014,
   2015
   2016
   2017
  2. Elemi költségvetések
   2006,
   2007,
   2008,
   2009,
   2010,
   2011,
   2012 Önkormányzat,
   2012 Polgármesteri Hivatal,
   2013 Önkormányzat,
   2013 Polgármesteri Hivatal
   2014 Önkormányzat,
   2014 Polgármesteri Hivatal
   2015 Önkormányzat,
   2015 Polgármesteri Hivatal
   2016 Önkormányzat
   2016 Polgármesteri Hivatal
   2017 Önkormányzat
   2017 Polgármesteri Hivatal
  3. Költségvetési rendeletek módosításai
   2012. évi kv. rendelet 1. módosítása,
   2012. évi kv. rendelet 2. módosítása,
   2012. évi kv. rendelet 3. módosítása,
   2012. évi kv. rendelet 4. módosítása,
   2012. évi kv. rendelet 5. módosítása,
   2012. évi kv. rendelet 6. módosítása,
   2013. évi kv. rendelet 1. módosítása,
   2013. évi kv. rendelet 2. módosítása,
   2013. évi kv. rendelet 3. módosítása
   2013. évi kv. rendelet 4. módosítása
   2013. évi kv. rendelet 5. módosítása
   2014. évi kv. rendelet 1. módosítása
   2014. évi. kv. rendelet 2. módosítása
   2014. évi. kv. rendelet 3. módosítása
   2014. évi. kv. rendelet 4. módosítása
   2014. évi kv. rendelet 5. módosítása
   2015. évi kv. rendelet 1. módosítása
   2015. évi kv. rendelet 2. módosítása
   2015. évi kv. rendelet 3. módosítása
   2015. évi kv. rendelet 4. módosítása
   2015. évi kv. rendelet 5. módosítása
   2016. évi kv. rendelet 1. módosítása
   2016. évi kv. rendelet 2. módosítása
   2016. évi kv. rendelet 3. módósítása
   2016. évi kv. rendelet 4. módosítása
   2017. évi kv. rendelet 1. módosítása
   2017. évi kv. rendelet 2. módosítása
   2017. évi kv. rendelet 3. módosítása
   2017. évi kv. rendelet 4. módosítása
 2. A Polgármesteri Hivatal és önkormányzat beszámolói:
  1. Féléves, háromnegyed éves beszámolók, zárszámadási rendeletek
   2005. első félév (szövegmellékletek),
   2005. éves beszámoló,
   2006. első félév,
   2006. éves beszámoló,
   2007. első félév,
   2007. éves beszámoló,
   2008. első félév,
   2008. éves beszámoló,
   2009. első félév,
   2009. éves beszámoló,
   2010. első félév,
   2010. éves beszámoló
   2011. első félév
   2011. éves beszámoló
   2012. első félév
   2012. I-III. negyedév
   2012. éves beszámoló
   2013. I. félév
   2013. I-III. negyedév
   2013. éves beszámoló
   2014. I. félév
   2014. I-III. negyedév
   2014. éves beszámoló
   2015. I. félév
   2015. I-III. negyedév
   2015. éves beszámoló
   2016. I. félév
   2016. I-III. negyedév
   2016. éves beszámoló
   2017. I. félév
   2017. I-III. negyedév
  2. Költségvetési beszámolók
   2005. első félév,
   2005. év, 2-22-ig 24-26-ig 31 és 33 űrlapok 34-37,44-51,54-56,80 űrlapok  1-es űrlap, 23-as űrlap, 27-es űrlap, 29-es űrlap, 30-as űrlap, 32-es űrlap, 38-as űrlap, 39-es űrlap, 53-as űrlap, 57-es űrlap, 58-as űrlap, 59-es űrlap, 60-as űrlap, 75-ös űrlap,
   2006. első félév,
   2006. év,( 2-22 és 24-26 űrlapok, 31,33-37,44-47 űrlapok, 48-51,54-56,80 űrlapok, 1-es űrlap, 23-as űrlap, 27-es űrlap, 29-es űrlap, 30-as űrlap, 32-es űrlap, 38-as űrlap, 39-es űrlap, 53-as űrlap, 57-es űrlap, 58-as űrlap, 59-es űrlap, 60-as űrlap, 75-ös űrlap, 77-es űrlap,)
   2007. első félév,
   2007. év ( 1-29 űrlapok, 30-44 űrlapok, 46-80 űrlapok,)
   2008. első félév,
   2008. év ( 1-29 űrlapok, 30-45 űrlapok, 46-80 űrlapok,)
   2009. első félév,
   2009. év ( 1-29 űrlapok, 30-45 űrlapok, 46-80 űrlapok,)
   2010. első félév,
   2010. év ( 1-29 űrlapok, 30-46 űrlapok, 47-60,80 űrlapok, 75 űrlap,)
   2011. első félév,
   2011. év Önkormányzat,
   2012. első félév Polgármesteri Hivatal,
   2012. első félév Önkormányzat,
   2012. éves besz Polgármesteri Hivatal,
   2012. éves besz Önkormányzat,
   2013. I. féléves besz önk,
   2013. I. félévi besz pm hiv,
   2013. éves besz Önkormányzat,
   2013. éves besz Polgármesteri Hivatal.
   2014 éves besz Önkormányzat
   2014 éves besz Polgármesteri Hivatal
   2015 éves besz Önkormányzat
   2015 éves besz Polgármesteri Hivatal
   2016 éves besz Önkormányzat
   2016 éves besz Polgármesteri Hivatal

Működés

 1. Foglalkoztatottak
  A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
 2. Támogatások
  Az önkormányzat által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.
  Az adatközlő számára nem értelmezhető.
 3. Szerződések ( a 2011. évi CXII. törvényben és az egyedi közzétételi listában meghatározottak szerint)
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.
 4. Koncessziók
  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).
 5. Egyéb kifizetések
  Az önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

Üvegzseb

A Polgármesteri Hivatal közzéteszi a törvény hatálya alá eső szerződések jogszabályban előírt adatait.
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szállítói, vevői és támogatási szerződések
Bővebben

Közhasznúsági jelentések

A XIII. kerületi önkormányzat közalapítványai 2011-től korábbi formájukban nem működnek.
Bővebben

Gazdasági társaságok közadatai

A XIII. kerületi önkormányzat által működtetett gazdasági társaságokra vonatkozó adatok a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapján érhetőek el.
Bővebben

Nyilvántartások

Szálláshely-, telephely- és kereskedelmitevékenység-kereső
Bővebben

Díjaink, elismeréseink