XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/jogszabalyok-felsorolasa/

Témák A-Z

Jogszabályok felsorolása

Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 • 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

A szervezeti egységek feladataik ellátása során alkalmazott jogszabályok gyűjteményét az adott ügy leírásánál találja.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj