XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/tajekoztato-uj-ulnokok-valasztasarol/

Témák A-Z

Tájékoztató új ülnökök választásáról

Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. áprilisában a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény alapján, melynek 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A 2014-ben megválasztott ülnökök megbízatása a 217. § (1) bekezdése szerint az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. Emiatt szükséges új választás megtartása.

A Köztársaság Elnökének döntése alapján a törvényszékek, a közigazgatási és munkaügyi bíróságok és a járási bíróságok ülnökeit 2019. március 7. és április 30. napja között kell megválasztani.

Az 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak szerint ülnöknek az a büntetlen előéletű, magyar állampolgár választható meg, aki a 30. évét betöltötte, de 70. életévét még nem érte el és nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal vagy közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnök kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család- gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy lehet.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – jelölhetik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölhetik, a nem pedagógus ülnököket az egyesületek, kivéve a pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervek jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölhetik.

Jelöltet állítani a járási bíróságra (Pesti Központi Kerületi Bíróság) és a Fővárosi Törvényszék, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra lehet. A Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökeit a kerületi önkormányzati képviselő-testület, a Fővárosi Bíróság ülnökeit a Fővárosi Közgyűlés választja meg.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 20.SZ/2019. (II.21.) határozata a Pesti Központi Kerületi Bíróságra megválasztandó ülnökök számát 3 főben és a fiatalkorúak elleni bűntető eljárásban eljáró ülnökök számát 35 főben határozta meg, akiket a PKKB illetékességi területén működő 11 önkormányzat képviselő-testülete választ.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató www.budapest13.hu honlapon megtalálható, illetve felvilágosítás kérhető a 452-4100/5093 mellék telefonszámon.

A jelölés írásban történik, melyhez csatolni kell az elfogadó nyilatkozatot,  bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt és a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökének jelölés esetén a jogszabályi feltételek igazolását. A szükséges formanyomtatvány letölthető a www.budapest13.hu honlapról vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Jegyzői és Jogi Osztály Jogi Csoportjánál, melyet 2019. április 1-éig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címére (1139 Budapest, Béke tér 1.)

Budapest, 2019. március 18.

Tisztelettel:

Dr. Tóth József

polgármester

 s.k.

Bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

Ülnök-jelölés nyomtatványa

Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

Fiatalkorú ülnök jelölésének formanyomtatványa

Tájékoztató és folyamatleírás a bírósági ülnökök választása során megvalósuló adatkezelésről

Vissza

Díjaink, elismeréseink